This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Zagajewski, Adam: Miasto w którym chciałabym zamieszkac

Portre of Zagajewski, Adam

Miasto w którym chciałabym zamieszkac (Polish)

To miasto jest ciche o zmierzchu,
gdy blade gwiazdy budzą się z omdlenia,
i głośne w południe głosami
ambitnych filozofów i kupców,
którzy przywieźli ze wschodu aksamit.
Płoną w nim ognie rozmów,
ale nie stosy.
Stare kościoły, omszałe kamienie
dawnej modlitwy, są w nim jak balast
i jak rakieta kosmiczna.
To jest miasto sprawiedliwe,
gdzie nie karzą obcych,
miasto szybkiej pamięci
i powolnego zapomnienia,
tolerujące poetów, wybaczające prorokom
brak poczucia humoru.
To miasto zostało zbudowane
według preludiów Chopina,
wzięło z nich tylko smutek i radość.
Niewielkie wzgórza otaczają je
szerokim pierścieniem; rosną tam
polne jesiony i smuk1a topola,
sędzia pośród narodu drzew.
Wartka rzeka, płynąca przez śródmieście,
szepcze w dzień i w nocy
niezrozumiałe pozdrowienia
od źródeł, od gór, od błękitu.Source of the quotationPragnienie / Adam Zagajewski. - Kraków : a5, 1999. - 82, [2] s.

Město ve kterém bych chtěl bydlet (Czech)

To město je tiché za soumraku,
když se bledé hvězdy probouzejí ze mdlob
a v poledne hlučí hlasy
ctižádostivých filosofů a kupců,
kteří přivezli z východu samet.
Hoří v něm ohně rozhovorů,
ale ne hranice.
Staré kostely, omšelé kameny,
dávné modlitby, jsou v něm jakož
i kosmická raketa.
Je to spravedlivé město,
kde netrestají cizince,
město s dobrou pamětí
a pomalým zapomínáním,
toleruje básníky, odpouští prorokům
nedostatek smyslu pro humor.
To město bylo postaveno
podle Chopinových preludií,
vzalo si z nich smutek i radost.
Obklopují je mírné kopce
dokola jak široký prsten, rostou tam
polní jasany a štíhlé topoly,
soudci v národě stromů.
Bystrá řeka, která plyne středem města
šeptá ve dne i v noci
nesrozumitelné pozdravy
od pramenů, od hor, od azuru.Source of the quotationhttp://www.iliteratura.cz/clanek.asp?polozkaID=16461

minimap