This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Zagajewski, Adam: Affen (Małpy in German)

Portre of Zagajewski, Adam

Małpy (Polish)

Pewnego dnia po władzę sięgnęły małpy.
Nasunęły złote sygnety na palce,
nałożyły białe, nakrochmalone koszule,
zaciągnęły się wonnymi hawańskimi cygarami,
stopy zaś uwięziły w czarnych lakierkach.
Nie zauważyliśmy tego, gdyż pochłaniały nas
inne zajęcia: ktoś czytał Arystotelesa,
ktoś inny przeżywał właśnie wielką miłość.
Przemówienia władców stały się nieco chaotyczne
a nawet bełkotliwe, ale przecież nigdy nie
słuchaliśmy ich uważnie, woleliśmy muzykę.
Wojny stały się jeszcze dziksze, więzienia
cuchnęły bardziej niż dawniej.
Wydaje się, że po władzę sięgnęły małpy.Source of the quotationhttp://czasubrak.pl

Affen (German)

Eines Tages ergriffen die Affen die Macht.
Sie steckten sich goldene Siegelringe auf die Finger,
zogen weiße, gestärkte Hemden an,
rauchten duftende Hawaii-Zigarren
und steckten die Füße in schwarze Lackschuhe.
Das alles war uns entgangen, denn wir waren mit anderem
beschäftigt: jemand las Aristoteles,
ein anderer erlebte gerade seine große Liebe.
Die Ansprachen der Regierenden wurden leicht chaotisch,
schließlich Gestammel, aber wir hörten ihnen ja niemals
aufmerksam zu, uns war Musik lieber.
Die Kriege wurden noch wilder, die Gefängnisse
stanken schlimmer als früher.
Wie es scheint, ergriffen die Affen die Macht.Source of the quotationhttp://donh.best.vwh.net

minimap