This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Sęp-Szarzyński, Mikołaj: Sonet IIII.

Portre of Sęp-Szarzyński, Mikołaj

Sonet IIII. (Polish)

O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem

Pokój – szczęśliwość, ale bojowanie
Byt nasz podniebny. On srogi ciemności
Hetman i świata łakome marności
O nasze pilno czynią zepsowanie.
Nie dosyć na tym, o nasz możny Panie!
Ten nasz dom – ciało, dla zbiegłych lubości
Niebacznie zajźrząc duchowi zwierzchności,
Upaść na wieki żądać nie przestanie.
Cóż będę czynił w tak straszliwym boju,
Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie?
Królu powszechny, prawdziwy pokoju,
Zbawienia mego jest nadzieja w Tobie!
Ty mnie przy sobie postaw, a przezpiecznie
Będę wojował i wygram statecznie! 


Sonnet IV (English)

Peace is happiness, but war is our plight
Under the heavens. He -- prince of the night,
Severe captain-- and the World's vanity
Work for our corruption diligently.

Not enough is this, mighty Lord of all!
The Body, our home for fleeting pleasures,
Envies heedlessly the Spirit's treasures
Constantly craving our eternal fall.

How shall I wage a battle so terrible,
Frail, yet headstrong, a soul in isolation?
King Universal, Peace most veritable,
In Thee alone is hope of my salvation!

Do Thou, Lord, place me safely next to Thee
I will battle and win decisively!Source of the quotationhttp://www.poemhunter.com

minimap