This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Norwid, Cyprian Kamil: Líra és nyomtatás (Liryka i druk in Hungarian)

Portre of Norwid, Cyprian Kamil

Liryka i druk (Polish)

1
Ty powiadasz: „Śpiewam miłosny rym...”
Myślisz? że mnie oszukasz:
Nie czuję strun, drżących pod palcem twym –
Jestes poezji drukarz!

2
Liry – nie zwij rzeczą w pieśni wtórą,
Do przygrawek!... nie – ona
Dlań jako żywemu orłu pióro:
Aż z krwią, nierozłączona!

3
Treść – wypowiesz bez liry udziału,
Lecz dać duchowi ducha,
Myśli myśl – to tylko ciało ciału.
Cóż z tego? – martwość głucha!...

4
Handlarz także odda grosz zwierzony,
Lecz nie odda wesela –
Nie uściśnie ręki zawściągnionéj;
Maszże w nim przyjaciela?

5
O! żar słowa, i treści rozsądek,
I niech sumienia berło
W muzykalny łączą się porządek
Słowem każdym, jak perłą!

6
Poznam wtedy, przez drżące powietrze
Pod gestem ręki próżnéj,
Że od widzialnych strun – struny letsze
Są – i lir rodzaj różny... Líra és nyomtatás (Hungarian)

1
Szólsz: „Zengek a szerelem nevében...”
Azt hiszed? hogy így becsapsz:
Remegő húrjaidat nem érzem –
A líra nyomdásza vagy!

2
Ne mondd: dalhoz a lant cifra sallang!
Ó, nem! Felszárnyal vele...
Sasnak a toll az, mi lant a dalnak –
S a vérnek is jegyese!

3
Lant nélkül a tartalom megélhet.
Szellemnek - eszmét csupán...?!
Mint ha testnek csak testet...! Mit érhet?
A süket csend kell talán?...

4
Pénzt bízol rá - a kalmár megadja;
Örömet nem ád vele...
Kezed nyújtod - még hogy belecsapna;
- Igazi barátod-e?

5
Tartalom értelme, szó parázsa,
Lelkiismeret-jogar:
Rendeződjék zenei arányba,
Ragyogjon - gyöngysor, Pazar!

6
Látom úgy, üres kézmozdulatban,
Mint légremegéseket:
Láthatónkon túl hányféle lant van,
Könnyebb húr is, rengeteg. Source of the quotationNorwid versei

minimap