This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Norwid, Cyprian Kamil: Liryka i druk

Portre of Norwid, Cyprian Kamil

Liryka i druk (Polish)

1
Ty powiadasz: „Śpiewam miłosny rym...”
Myślisz? że mnie oszukasz:
Nie czuję strun, drżących pod palcem twym –
Jestes poezji drukarz!

2
Liry – nie zwij rzeczą w pieśni wtórą,
Do przygrawek!... nie – ona
Dlań jako żywemu orłu pióro:
Aż z krwią, nierozłączona!

3
Treść – wypowiesz bez liry udziału,
Lecz dać duchowi ducha,
Myśli myśl – to tylko ciało ciału.
Cóż z tego? – martwość głucha!...

4
Handlarz także odda grosz zwierzony,
Lecz nie odda wesela –
Nie uściśnie ręki zawściągnionéj;
Maszże w nim przyjaciela?

5
O! żar słowa, i treści rozsądek,
I niech sumienia berło
W muzykalny łączą się porządek
Słowem każdym, jak perłą!

6
Poznam wtedy, przez drżące powietrze
Pod gestem ręki próżnéj,
Że od widzialnych strun – struny letsze
Są – i lir rodzaj różny... 
minimap