This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Norwid, Cyprian Kamil: The Larva (Larwa in English)

Portre of Norwid, Cyprian Kamil

Larwa (Polish)

1
Na śliskim bruku w Londynie,
W mgle - podksiężycowé j, białéj -
Niejedna postać cię minie,
Lecz ty ją wspomnisz, struchlały.

2
Czoło ma w cierniu? czy w brudzie?
Rozpoznać tego nie można;
Poszepty z Niebem o cudzie
W wargach... czy? piana bezbożna!...

3
Rzekłbyś, że to Biblii księga
Zataczająca się w błocie -
Po którą nikt już nie sięga,
Iż nie czas myśleć... o cnocie!

4
Rozpacz i pieniądz
- dwa słowa -
Łyskają bielmem jej źrenic,
Skąd idzie?... sobie to chowa,
Gdzie idzie?... zapewne - gdzie nic!

5
Takiej-to podobna jędzy
Ludzkość, co płacze dziś i drwi;
- Jak historia?... wie tylko: "krwi!..."
Jak społeczność?... tylko - "pieniędzy!..."


The Larva (English)

1
On the slippery London pavement
In a white sublunary fog
Many a person passes you,
But, appalled, you single her out.

2
Is her forehead in thorns, or dirt?
That's impossible to discern;
Are whispers of Heaven's wonder
On her lips...? or a godless froth...!

3
You might say that in the mud a
Book of the Bible is reeling,
Which no one reaches for these days,
It's no time to think of virtue!...

4
Despair and money -- these two words --
Flash upon the scales of her eyes.
Whence comes she?... She keeps the secret;
Where goes she?... doubtless to a void.

5
Humanity is like that shrew
Who weeps today and derides;
-- What of history?... she knows only: "of blood!..."
What of community?... just: "of money!..."
minimap