This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Norwid, Cyprian Kamil: What did you do to Athens, Socrates? (Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie... in English)

Portre of Norwid, Cyprian Kamil

Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie... (Polish)

Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie,
Że ci ze złota statuę lud niesie,
Otruwszy pierwej?...

Coś ty Italii zrobił, Alighieri,
Że ci dwa groby stawi lud nieszczery,
Wygnawszy pierwej?...

Coś ty, Kolumbie, zrobił Europie,
Że ci trzy groby we trzech miejscach kopie,
Okuwszy pierwej?...

Coś ty uczynił swoim, Camoensie,
Że po raz  drugi grób twój grabarz trzęsie,
Zgłodziwszy pierwej?...

Coś ty, Kościuszko, zawinił na świecie,
Że dwa cię głazy we dwu stronach gniecie
Bez miejsca pierwej?..

Coś ty uczynił światu, Napolionie,
Że cię w dwa groby zamknięto po zgonie,
Zamknąwszy pierwej?...

Coś ty uczynił ludziom, Mickiewiczu?


What did you do to Athens, Socrates? (English)

What did you do to Athens, Socrates,
That the people erected a golden statue to you,
Having first poisoned you?

What did you do to Italy, Alighieri,
That the insincere people built two graves for you,
Having first driven you out?

What did you do to Europe, Columbus,
That they dug you three graves in three places
Having first shackled you?

What did you do to your people, Camoens,
That the sexton had to cover your grave twice,
After you had starved?

What in the world are you guilty of, Kosciuszko,
That two stones in two places bear down on you,
Having first had no burial place?

What did you do to the world, Napoleon,
That you were confined to two graves after your demise,
Having first been confined?

What did you do to the people, Mickiewicz?minimap