This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Gałczyński, Konstanty Ildefons: The Silver Locus (Srebrna akacja in English)

Portre of Gałczyński, Konstanty Ildefons

Srebrna akacja (Polish)

Tu nie pomoże nic...
a cóż ja znaczę!
ten sam sen, ten sam błysk,
srebrne akacje;
 
struna drży, mocna jest,
to się nie zerwie;
brzdąkam na strunie tej
powrotny czerwiec;
 
patrz, rozpachniał się już
na pszczelną pracę!
Srebrny wiatr, srebrny kurz,
srebrne akacje.
 
Nie mów mi, że jest gdzieś
planeta lepsza;
akacja to jest pieśń,
gdy się wysrebrza.
 
płynie do twych ust
i do mnie wraca -
mna chwałę małych bóstw -
srebrna akacja.
 
O, jakiż płynie szmer
z tej świętej won!
Palę przed nimi serce,
jak u ikony;
 
w głowie kołuje myśl,
gwiazda pochmurna:
rozebrać by cię dziś,
a w kwiat ich ubrać.
 
bo tyś jest siostra im,
rzewna królewna,
zielna woń, srebrny dym,
akacja srebrna.Source of the quotationkigalczynski.pl

The Silver Locus (English)

Here there's no remedy-
what am I saying!
The same dream, the same flash
the silver locusts;

the string quivers; it is strong
and will not tear out;
I strum on that string
each returning June;

look, it has burst out with fragrance
to keep the bees busy!
Silver wind, silver dust
silver locusts.

Don't tell me that somewhere
there's a better planet:
a locust is a song
when it silvers out.

It flows to your lips
and returns to me
in praise of the lesser gods
the silver locust.

Oh, what a murmur exudes
from that sacred fragrance!
I offer my heart before them
as if they were icons.

An idea is churning in my head,
a clouded star:
whether to undress you today
and clad you with their blossoms

for you are a sister to them,
plaintive queen,
herbal fragrance, silver smoke,
locust of silver.
minimap