This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Anna Maria Mickiewicz: Babki wypłakały szczęście

Portre of Anna Maria Mickiewicz

Babki wypłakały szczęście (Polish)

Urodził się chłopak, urodziła się dziewczyna.
Babki ocierały łzy.
Przyjechały za dziećmi pędzone zawieruchą wojenną
nęcone ciepłym chlebem.
Chłopak rósł szybko, dziewczyna płakała długo.
Babki bały się, że nie będzie tak jak w bajkach - miło i szczęśliwie. Lękały się o cienką
skórę, drobne kości i ten płacz.
Babki przewijały niemowlęta, nie wolno im było krępować rączek. Nowy kraj, nowe czasy,
nowe zwyczaje, narzekały.
Dziewczyna dostała kędzierzawego, czarnego pieska.
Przytulała go mocno. Bardzo chciała, by pewnego dnia ożył.
Drobna była, chorowita. Wtulała się w jego czarną sierść.
Chłopak wyjechał z rodzicami na budowę, mieszkał w barakach.
Stróż z ciepłowni podarował mu kocię. To było pierwszy raz, coś na własność.
Babki nigdy nie spotkały się, nie wypłakały wspólnie nocnych herbat, zapomnianych pól.
Jednak czuły, że chłopak i dziewczyna spotkają te pola w swych snach. Poczują wspólnie ich
zapach.
Chłopak nigdy nie przekonał się do psów, wydawały mu się obce.
Dziewczyna pokochała kota.
Spotkali się.Uploaded byJakus Laura 1.
Source of the quotationsaját mű

Grandmothers crying for happiness (English)

A boy was born, a girl was born.
Grandmothers wiped their tears.
They came here, following their children,
driven by the storm of war, 
tempted with warm bread.
The boy grew quickly, 
the girl cried for a long time.
Grandmothers worried it would not be fairy tales nice and happy. 
They worried about thin skin, small bones, and the crying.
Grandmothers scrolled the babies, not allowed to tie their hands. 
A new country, new times, new customs, they complained.
The girl got a curly, black dog.
She held him tight and really wanted him to become alive one day.
She was small, sickly. She hugged the black fur.
The boy left with his parents for construction site, lived in barracks.
In the middle of a winter, 
a fellow who worked in the boiler room gave him a kitten. 
It was the first time, something that was his own.
Grandmothers never met, they did not cry together drinking evening tea over forgotten fields.
Yet they felt that the boy and the girl will see these fields in their dreams and feel the scent of these fields together.
The boy never got to know dogs, they seemed alien to him.
The girl fell in love with the cat.
They met.
 Uploaded byJakus Laura 1.
Source of the quotationsaját mű

minimap