This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Anna Banasiak: Park of changes (Park przemienienia in English)

Portre of Anna Banasiak
Portre of Anna Banasiak

Back to the translator

Park przemienienia (Polish)

J.M.Sypniewskiej

rozlewają się barwy jesieni

obrazy uderzają jak spienione fale

zieleń wycofuje się

zgaszona

znika w głębi stawu

pochylone drzewa 

przeglądają się

w czerwonym oku parku

wykorzeniają 

zasłuchane w ciszy 

nagle rudy seter  

zaszczekał świat 

i wszystko 

wraca na swoje miejsca

 Uploaded byJakus Laura 1.
Source of the quotation.

Park of changes (English)

To the poet J.M.Sypniewska


autumn colours spill 

images strike like foamy waves

green is retreating

put out

disappears deep into the pond

inclined trees

look

at the red eye of the park

uproot

listened to silence

suddenly red setter

barked the world

and everything

returns to its places


 

 

 

 

 

 

 Uploaded byJakus Laura 1.
Source of the quotation.

minimap