This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Herling-Grudziński, Gustaw, Hungarian biography

Image of Herling-Grudziński, Gustaw
Herling-Grudziński, Gustaw
(1919–2000)

Biography

Gustaw Herling-Grudziński (1919–2000) író, esszéista Kielcében született, a két háború között kritikusként indult irodalmi pályáján. A háború alatt letartóztatták, két évet töltött egy szovjet lágerben, majd szabadulása után Anders hadseregében harcolt. A háború után Londonban élt, majd Nápolyban telepedett le. Első nagy írói teljesítménye a lágerben átélt tapasztalatait megörökítő, 1954-ben írt Inny świat (Más világ, 2004) című könyve, amelyet számos nyelvre lefordítottak, és a Gulag-irodalom egyik alapművének tartanak.
1971-től folytatásokban közölte esszéisztikus feljegyzéseit a párizsi Kultura Dziennik pisany nocą (Éjszaka írt napló) címmel, amelyben az események megörökítése mellett írói portrék, irodalomtörténeti és művészettörténeti elemzések, és a késői szakaszban novellák is olvashatók. Írásművészetében elsősorban azt mutatja be, hogyan áll helyt az ember a nihil különféle megnyilvánulásaival – a totalitarizmussal, a hitbeli kétkedéssel, az egzisztenciális magánnyal szemben.
Literature ::
Translation ::

minimap