This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Brandys, Kazimierz, Hungarian biography

Image of Brandys, Kazimierz
Brandys, Kazimierz
(1916–2000)
 

Biography

Kazimierz Brandys (1916–2000) regényíró, esszéista a Varsói Egyetemen jogot tanult A német megszállás alatt Varsóban bujkált „árja papírokkal“, 1945 után a Kunica, 1950-től a Nowa Kultura című folyóirat szerkesztője. 1970-71-ben a Sorbonne-on szláv irodalmat tanított, és a Les temps modernes munkatársa volt. A 70-es években a Zapis című illegális folyóirat szerkesztői közé tartozott. A hadiállapot alatt külföldön tartózkodott, 2000-ben bekövetkezett haláláig Párizsban élt, az emigráns Zeszyty Literackie folyóiratban jelentek meg írásai.
Brandys a háború után regényíróként vált ismertté, a lengyel értelmiség útját ábárzoló, Két háború közt cmű regénytrilógiájával, majd a szocialista realizmus szellemében íródott Honpolgárokkal. 1958 és 1962 között Levelek Z. asszonynak címmel írt nagy hatású esszéciklust. Emigrációban készült Rondó cmű regénye, melyben visszatér a megszállás tematikájához, és egy kitalált, de valóságossá váló konspirációs csoport egyre bonyolódó történetét meséli el. A nyolcvanas években egyre inkább elfordult a fikciótól, hosszú évekig folytatta Hónapok című esszéciklusát, majd Emlékezetből címmel megírta visszaemlékezéseit.
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap