This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Sienkiewicz, Henryk, Slovak biography

Image of Sienkiewicz, Henryk
Sienkiewicz, Henryk
(1846–1916)
1905

Biography

Henryk Sienkiewicz (5. máj 1846, Wola Okrzejska Poľsko – † 15. november 1916, Vevey Švajčiarsko), bol poľský spisovateľ, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, charakteristický svojim katolíckym pohľadom na svet. Písal aj pod pseudonymom Litwos.
Najväčšiu slávu získal svojimi historickými románmi, týkajúcimi sa poľských a kresťanských dejín. Je predstaviteľom poľského pozitivizmu.
Narodil sa chudobným šľachticom. Študoval medicínu, neskôr filozofiu, v roku 1870 ukončil štúdium na ruskej univerzite vo Varšave. Počas štúdií bol v skupine pozitivistov, spolupracoval s radikálnym časopisom Przeglad Tygodniowy aj s konzervatívnymi novinami Gazeta Polska.
Počas 1. svetovej vojny pracoval vo Švajčiarsku vo Výbore pre pomoc obetiam vojny v Poľsku.
Literature ::
Translation ::

minimap