This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Zagajewski, Adam, Slovak biography

Image of Zagajewski, Adam
Zagajewski, Adam
(1945–)

Biography

Adam Zagajewski (1945, Lwów), v súčasnosti jeden z naj­zaujímavejších a najprekladanejších poľ­ských básnikov, autor šiestich básnických zbierok (Komunikat, 1972, Sklepy mięsne, 1975, List 1978, Oda do mnóstwa, 1983, Jechać do Lwowa, 1985, Płótno. 1990), dvoch románov a štyroch ese­jistických kníh; v sedemdesiatych rokoch patril ku kmeňovým autorom poľskej novej vlny, bol spolu­zakladateľom básnickej skupiny Teraz a ilegálneho časopisu Zapis; v roku zavedenia výnimočného stavu v Poľsku vycestoval do Paríža, kde žije dodnes; pracuje ako redaktor parížskeho časopisu Zeszyty literackie a zároveň ako asistent na Houstonskej univerzite v USA.

Literature ::
Translation ::

minimap