This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Zagajewski, Adam, Polish bibliography

Image of Zagajewski, Adam
Zagajewski, Adam
(1945–)

Bibliography

Poézia:

Komunikat, Kraków: WL, 1972.

Sklepy mięsne, Kraków: WL, 1975.

List. Oda do wielości, Paryż: Instytut Literacki, 1983.

Jechać do Lwowa, Londyn: Aneks, 1985.

Płótno, Paryż: Zeszyty Literackie, 1990.

Ziemia ognista, Poznań: a5, 1994.

Trzej aniołowie, Three Angels, Kraków: WL, 1998.

Pragnienie, Kraków: a5, 1999.

Powrót, Kraków: a5, 2003.

Anteny, Kraków: a5, 2005.

 

Próza:

Ciepło, zimno, Warszawa: PIW, 1975.

Cienka kreska, Kraków: Znak, 1983.

 

Eseje:

Świat nieprzedstawiony (wraz z J. Kornhauserem), Kraków: WL, 1974.

Drugi oddech, Kraków: Znak, 1978.

Solidarność i samotność, Zeszyty literackie, 1986. / Nový malý Larousse, Drewo a srd, Bratislava 2003.

Dwa miasta, Paryż-Kraków, 1991.

W cudzym pięknie, Poznań: a5, 1998.

Obrona żarliwości, Kraków: a5, 2002.

Poeta rozmawia z filozofem, Zeszyty literackie, 2007.

 

Divé čerešne (výber z tvorby), F. R. & G. , Bratislava 1994.

Literature ::
Translation ::

minimap