This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Tokarczuk, Olga, Slovak Reception

Image of Tokarczuk, Olga
Tokarczuk, Olga
(1962–)
2018

Reception

Poľskú autorku O. Tokarczuk už Európa stihla objaviť. Jej svet a štýl, ktorým ho zachytáva, je fascinujúco bohatý, a zároveň kryštálovo priezračný. Silné témy, pretavené prostriedkami magického realizmu, siahajú hlboko do nepokojného bytia kraja, ktorý je aj nám blízky – ibaže sme ho predtým nikdy takto nevideli. Román Dom vo dne, dom v noci nám ponúka zaujímavý pohľad na život. Dom zobrazuje nielen čosi hmotné, ale aj to duchovné čo je v nás a tvorí našu osobnosť.

Literature ::
Translation ::

minimap