This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Mrożek, Sławomir, Slovak Reception

Image of Mrożek, Sławomir
Mrożek, Sławomir
(1930–2013)

Reception

S menom známeho poľského prozaika, dramatika, grafika, autora vynikajúcich grotesiek, absurdných divadelných hier či satirických textov sme sa u nás stretali najmä v šesťdesiatych rokoch. Jeho hry inscenované aj na zahraničných javiskách zobrazovali zložitú dobu a človeka zmietajúceho sa v politických, ale aj v celkom obyčajných ľudských víroch. Groteskne, až absurdne vykreslené postavy, udalosti – od historicky významných dejov po každodenné triviálne zážitky celkom „malého“ človeka – vyvolávali smiech, ale aj vyzývali premýšľať a zaujať aktívny a kritický postoj voči zobrazovanému, voči realite, v ktorej žili.

 

            Vydavateľstvo Slovart prináša žánrovo odlišnú Mrożekovu knihu: autobiografický román-memoáre s lakonickým, no výstižným názvom Baltazar. Hľadanie paralely s babylonským kráľom v tomto prípade nie je vôbec náhodné, tu však nie prorok Daniel, ale choroba – mozgová mŕtvica, ktorá autora postihla pred šiestimi rokmi, sa stala podnetom na osobnú bilanciu: ľudskú aj literárnu. Ako píše sám spisovateľ v prológu, písanie sa stalo preňho prostriedkom, akým – na radu svojej terapeutky – bojoval s afáziou ako dôsledkom spomínaného ochorenia. Ciele, ktorými bolo postupné rozpamätávanie sa a obnovenie schopnosti písať a hovoriť, sa autorovi podarilo splniť. Navyše vytvoril zaujímavý text prinášajúci správy o jeho živote, o literárnych začiatočných hľadaniach, o dobrých a menej dobrých rozhodnutiach v rôznych životných etapách, o vzťahoch, do ktorých vstupoval (a v niektorých prípadoch aj vedome vystupoval), o umeleckých ambíciách a podobách, v akých sa mu ich darilo realizovať...

 

Etela Farkašová

Literature ::
Translation ::

minimap