This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Kapuściński, Ryszard , Slovak biography

Image of Kapuściński, Ryszard
Kapuściński, Ryszard
(1932–2207)

Biography

Ryszard Kapuściński (* 4. marec 1932, Pińsk - † 23. január 2007, Varšava) bol poľský reportér, novinár a publicista. Patril k najprekladanejším súčasným poľským autorom.

Ako 17-ročný debutoval básňami v týždenníku Dziś i jutro (Dnes a zajtra). Maturoval v roku 1950 na varšavskom gymnáziu Stanisława Staszica a v roku 1956 absolvoval históriu na Varšavskej univerzite. Novinársku dráhu zahájil v novinách Sztandar Młodych (Standarta mladých).

V roku 1956 dostal prvú cenu – Zlatý kríž za zásluhy – za reportáž To też jest prawda o Nowej Hucie (To je tiež pravda o Novej Huti), v ktorej opísal ťažké životné podmienky robotníkov na socialistickej stavbe baníckeho kombinátu Nowa Huta neďaleko Krakova. Z novín odišiel v roku 1958 po odvolaní členov redakcie kvôli podpore týždenníka Po prostu (Priamo) kritického voči štátnym úradom.

Neskôr prešiel Kapuściński do týždenníka Polityka. Od roku 1962 pracoval pre poľskú tlačovú kanceláriu PAP ako stály zahraničný korešpondent v Afrike, Latinskej Amerike a Ázii. Dokumentoval pád cisárstva v Etiópii a Iráne. Od roku 1974 pôsobil v týždenníku Kultura. Celkovo obdržal cez 40 cien a vyznamenaní. Patrí medzi také osobnosti svetovej reportáže, akými boli Egon Ervin Kisch či Richard Haliburton.

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap