This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Fink, Ida, Polish biography

Image of Fink, Ida
Fink, Ida
(1921–2011)
 

Biography

Ida Fink (1921) uczyła się w lwowskim konserwatorium. W latach 1941-42 przebywała w getcie, uratowała się uciekając na aryjską stronę, przeżyła okupację na wsi. Od 1957 mieszka w Izraelu. Zaczęła pisać względnie późno, jej pierwszy tom opowiadań ukazał się dopiero w roku 1976 w przekładzie hebrajskim. Uhonorowana w roku 1985 holenderską nagrodą literacką im. Anny Frank.
Ida Fink pisze po polsku właściwie wyłącznie o doświadczeniach Holocaustu: o tym, jak czasy pogardy przeżywali pojedynczy ludzie, jakie obrali strategie oporu, co zostało w ich pamięci, jak o tym opowiadają. W tomie Odpływający ogród, autorka posługuje się określeniami „pierwszy czas” – przed Zagładą i „drugi czas” – czas Zagłady. Nie odpowiada losów, lecz opisuje barwy, zapachy, smaki, zmysłowe piękno świata „przed” i rozważa ciężkie problemy nowego życia po ocaleniu.
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap