This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Chwin, Stefan, Polish biography

Image of Chwin, Stefan
Chwin, Stefan
(1949–)

Biography

Stefan Chwin (1949) prozaik, eseista, historyk literatury, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Jako prozaik debiutował, wydanymi pod pseudonimem Max Lars, powieściami fantastyczno-przygodowymi. Zwrócił na siebie uwagę książką z pogranicza prozy dokumentu osobistego i eseju zatytułowaną Krótka historia pewnego żartu (1991), w której zrekonstruował klimat duchowy własnego dzieciństwa. Już w tej publikacji doszła do głosu jego fascynacja miejscem – dawnym i współczesnym Gdańskiem, miastem o tysiącletniej historii, gdzie zawsze przenikały się kultury, języki i religie. Tu rozgrywa się akcja swej najgłośniejszej powieści pt. Hanemann (1995). Powieść ta została entuzjastycznie przyjęta przez krytykę, do dziś jest uważana za jedno z najważniejszych osiągnięć polskiej prozy końca XX wieku. Utwór przedstawia dzieje tytułowego bohatera – gdańskiego lekarza, który po śmierci swojej narzeczonej staje się „żywym trupem”, mieszkający nadal w mieście przejęty przez polską administrację. 

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap