This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Brandys, Kazimierz, Polish biography

Image of Brandys, Kazimierz
Brandys, Kazimierz
(1916–2000)
 

Biography

Kazimierz Brandys (1916–2000) prozaik, eseista studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Ze względu na swe żydowskie pochodzenie okupację niemiecką spędził na tzw. “aryjskich” papierach w Warszawie i w Krakowie. Po wojnie pracował jako współredaktor czasopisma Kuźnica, potem Nowej Kultury. W latach 1970–71 prowadził cykl wykładów literatur słowiańskich na Sorbonie, był współpracownikiem pisma Les temps modernes. W latach 1970 był członkiem redakcji niezależnego Zapisu. Stan wojenny zastał go zagranicą, do śmierci żył w Paryżu, publikuwał przeważnie w czasopiśmie emigracyjnym Zeszyty Literackie.
Brandys po wojnie zyskał sławę jako powieściopisarz z tetralogią Między wojnami, w której dał epicki portret inteligencji od lat trzydziestych po pierwsze lata powojenne, a potem z powieścią Obywatele napisaną w duchu socrealizmu. Od lata 1958 do 1962 pisał cykl esejów pod tytułem Listy do Pani Z. W emigracji napisał powieść Rondo, w której powraca do tematyki okupacji i opowiada komplikacje historii fikcyjnego, ale stopniowo realizującego się związku konspiracijnego. W latach 80 odrzucił fikcji, przez wiele lat kontynuował cykl dzenniku-esejów Miesiące, następnie napisak swoje wspomnienia pod tytułem Zapamiętane

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap