This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dass, Petter: Norvégföld trombitája (részlet) (Nordlands Trompet (detalj) in Hungarian)

Portre of Dass, Petter
Portre of Orbán Ottó

Back to the translator

Nordlands Trompet (detalj) (Norwegian)

Om Ledings-Bergene*
 
Nordlændene holde og Markeders Tiid,
Hvor meenige Sogner forsankes med Fliid,
      Medførende mange slags Vahre,
Fra inderste Fiorder og yderste Skiær,
Sin Skat og Land-Gilder og Leeding enhver
      Til Øvrigheds Stænder at svare.
Den flittige Kræmmer og passer op paa
I Tide sin' Telter og Kiæll at opslaae,
      Opskiber sit Lærret og Klæde,
Side Men Tønden beholder det middelste Rom,
Man tapper de selv-giorte Kander paa Skum
      Med megen Samvittigheds Glæde,
Er nogen blant Skaren, som lyster en Pæel
Og Kanden fuldkommen, da tappes der vel,
      Dog først tælles Skillinger aatte;
Der Greis det fornam, see da gik han omkring,
Men Kræmmeren føeled' et smerteligt Sting,
      Thi raabte han hvad han formaatte:
Høer Greis! kom dog nærmer, jeg seer I er tørst,
Goed Taar! denne Kande spanderer jeg først,
      Den anden I selver betaler;
Og Gregus var tørstig, hvad kund' det forslaae?
Den anden og tredie fulgte derpaa,
      Han Qvinden at tappe befaler;
Greis seer sin Staldbroder gaae Kiællet forbie,
Han raabte, min Broder! jeg holder dig frie,
      Giør vel, inden Døren at stige;
Paa sidstet blev begge vel vædsket og vaad,
Og saa foer all Fisken i Kræmmerens Baad,
      Hvad haver nu Greis til at sige?
Om Morgenen, Manden udsovet sit Ruus,
Adskilligt han skulle da kiøbe til Huus,
      Baad' Klæder og Lærrit til Skiorte:
Han tinged' paa Hamp, paa Slib-Steener og Liaa,
De svared': skaf Fisken, saa skal du vel faae,
      Men see! da var Fisken alt borte.
Og som hans Betalning var gangen paa løb,
Side Saa maatte han nøyes med dyrere Kiøb,
      Kom dermed i bunde-løes Sumpe.
Thi dersom du altid vil skiølle din Hals,
Da tænk og at sætte din Kiole til Fals
      Og løebe med Sværtede Rumpe!
Men Kræmmerne lagde sin Baader paa Rey,
Og flagge med Vimpler forsømtes der ey,
      Thi Handelen gir Avantage,
Hver tog at indskibe sin Ladning med hast,
Saa vandt de sin Seyler paa flaggende Mast,
      Til nærmeste Ledings-Bergs Pladser.
 
 
*Nordlands Trompet er et topografisk dikt skrevet av Petter Dass.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.dokpro.uio.no

Norvégföld trombitája (részlet) (Hungarian)

Vásártér Norvégföldön
 
Norvégföld-szerte, ha eljön a nap,
valahány egyházközség odatart:
   vásárfia dől a piacra,
elküldi a fjord meg a messzi hegyek,
az adó meg a jó elemózsia megy,
   hej, szép nap jő az urakra!
A serény kalmár dolgára ügyel,
sátrát veri, bódéját üti fel -
   kiterítve a vászon, a posztó,
otthon-faragott kupa jól telitöltve
szaporán szolgál igen ízes örömre,
   trónt ül ma a nagyhasu hordó.
Az az icce soványka: mutatja magát,
ugrálnak ugyan teli-gyomru kupák,
   nyolc silling egy kupa ára,
nagylábu paraszt a sátor előtt,
kiáltja magához ügyes csapos őt,
   ne veszne finom bora kárba:
„Ejhaj, Nagylábu, kerülj közelebb,
ha szomjazol, itt jut bor teneked,
   itt egy kupa, idd, nosza, ingyen!”
Nagylábu bizony hogy szomjuhozik,
kér újból, utána megint csak iszik,
   ám több ingyen-kupa nincsen.
Kinéz a vidékre, ni, ott a koma:
„Testvér, ide térj be - kiáltja oda
   fizetek ma a régi komámnak!”
Kalmár nyeresége ma dupla leszen,
eláznak azok bizony istenesen,
   későn jön a bajjal a bánat.
Reggelre a férfi felejti a bort
és vásárlásra keríti a sort,
   jön a kelme, a szép ruha, sorban,
kender, kaszakő meg a jó kasza is,
ízes halakért vihetik haza is,
   de elúsztak azok biz a borban.
Mivelhogy elúszott pénze: a hal,
oly drága vásár, majd belehal,
   feneketlen a kátyú mélye;
azért, ha a torkodat öblögeted,
széllel béleld a köpönyeged,
   váljék feneked feketére!
A ravaszdi már a fedélzeten ül,
sok zászlaja leng istentelenül,
   mivel tetemes vala haszna;
s hogy ahány kalmár, mind felrakodott,
árbocon a büszke vitorla lobog
   új vásárokra utazva.Uploaded byP. T.
Source of the quotationO. O.

minimap