This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Minne, Richard: Óda a magányossághoz (Ode aan den eenzame in Hungarian)

Portre of Minne, Richard
Portre of Orbán Ottó

Back to the translator

Ode aan den eenzame (Dutch)

Gelijk een bron

zijt ge in de zon

op de hoogvlakte van Pamir.

 

Geen herder zelfs

die in 't gewelf

van zijne hand uw klaarheid schept.

 

Van heinde en ver

alleen een ster

schiet toe en geeft zich gewonnen.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://belgium.poetryinternationalweb

Óda a magányossághoz (Hungarian)

Jeges patak,

kit gyilkol a nap

Pamir fennsíkjának szívében.

 

Nincs pásztor itt

és nem merít

tenyerével a fényből.

 

Távol-közel

egy csillag emel-

kedik magasba megadni magát.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://irc.sunchat.hu/vers/

minimap