This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Tóth Z. László, Translations from Dutch

 
Tóth Z. László
 

Translations

A brüsszeli Szépművészeti Múzeum étterme (Hungarian) ⇐ Scholten, Patty :: Restaurant museum voor schone kunsten Brussel (Dutch)
A csendes őrület szonettjeiből 16. (Hungarian) ⇐ Andreus, Hans :: De sonnetten van de kleine waanzin 16. (Dutch)
A csontváz (Hungarian) ⇐ Ghyssaert, Peter :: Het skelet (Dutch)
A Dapper utca (Hungarian) ⇐ Bloem, J. C. :: De Dapperstraat (Dutch)
A darazsak és az almafa (Hungarian) ⇐ Minne, Richard :: De wespen en de appelaar (Dutch)
A félreértések éve (Hungarian) ⇐ Schaffer, Alfred :: Het jaar van het misverstand (Dutch)
A felszabadulás után (Hungarian) ⇐ Bloem, J. C. :: Na de bevrijdig (Dutch)
A hat Krisztus versből II. (Hungarian) ⇐ Leopold, J. H. :: Zes Christus-verzen 2. (Dutch)
A hernyó kétségbe vonja magát (Hungarian) ⇐ Bernlef, J. :: De rups trekt zichzelf in twijfel (Dutch)
A királyfi (Hungarian) ⇐ Ducal, Charles :: Prins (Dutch)
A költő irányt ad… (Hungarian) ⇐ Zwagerman, Joost :: De dichter heeft te regelen (Dutch)
A légvár (Hungarian) ⇐ Snoek, Paul :: Het luchtkasteel (Dutch)
A plesztik napszemüveg (Hungarian) ⇐ Nagel, Willem :: Mijn zonnebril van plastic (Dutch)
A révész (Hungarian) ⇐ Hirs, Rozalie :: De Veerman (Dutch)
A sovány tojásszelő (Hungarian) ⇐ Lampe, Astrid :: De magere eiersnijder (Dutch)
A szegények a Notre Dame lábánál (Hungarian) ⇐ Brabander, Gerard de :: De armen aan de voet van Notre-Dame (Dutch)
A szépség napja (Hungarian) ⇐ Minne, Richard :: Dag van schoonheid (Dutch)
A szférák harmóniája (Hungarian) ⇐ Nolens, Leonard :: Harmonie der sferen (Dutch)
A színek születése (Hungarian) ⇐ Bremt, Stefaan Van den :: Geboorte van de kleuren (Dutch)
A temető (Hungarian) ⇐ Fischer, Jaap :: Het Kerkhof (Dutch) [video]
A vén apa (Hungarian) ⇐ Roggeman, Willem M. :: De oude vader (Dutch)
„Á”-kisasszony (Hungarian) ⇐ Kopland, Rutger :: Juffrouw A (Dutch)
Ad infinitum (Hungarian) ⇐ Nijhoff, Martinus :: Ad infinitum (Dutch)
Adonis (Hungarian) ⇐ Korteweg, Anton :: Adonis (Dutch)
Aeolica (Hungarian) ⇐ Pfeijffer, Ilja Leonard :: Aelocia (Dutch)
Agyő (Hungarian) ⇐ Engelman, Jan :: Adieu (Dutch) [video]
Ahogy csattan az ostor (Hungarian) ⇐ Lanoye, Tom :: Het klappen van de zweep (Dutch)
Ahol nincs kikötő (Hungarian) ⇐ Zuiderent, Ad :: Waar geen haven is (Dutch)
Állati szemek (Hungarian) ⇐ Pluijm, Cees van der :: Kennelijk door (Dutch)
Álom (Hungarian) ⇐ Barnard, Benno :: Droom (Dutch)
Amit a város biztosra vett, (Hungarian) ⇐ Min, Neeltje Maria :: Mijn plaatsgenoten waren overtuigg: (Dutch)
Amőba (Hungarian) ⇐ Block, Lut de :: Amoebe (Dutch)
Ante lucem (Hungarian) ⇐ Bloem, J. C. :: Ante lucem (Dutch)
Anthropou symbolon (Hungarian) ⇐ Jellema, C.O. :: Anthropou symbolon (Dutch)
Anyám elfelejtette nevem (Hungarian) ⇐ Min, Neeltje Maria :: Mijn moeder is mijn naam vergeten (Dutch) [video]
Apa (Hungarian) ⇐ Korteweg, Anton :: Vader (Dutch)
Apám ajándéka (Hungarian) ⇐ Gijsen, Marnix :: Het geschenk van mijn vader (Dutch)
Ars poetica (Hungarian) ⇐ Huigen, René :: Ars Poëtica (Dutch)
August von Platen (Hungarian) ⇐ Jellema, C.O. :: August von Platen (Dutch)
Az ablak előtt (Hungarian) ⇐ Eyck, Pieter Nicolaas van :: Voor het raam (Dutch)
Az est csontvázán (Hungarian) ⇐ Boskma, Pieter :: Op het geraamte van de avond (Dutch)
Az iskolában (Hungarian) ⇐ Hoornik, Ed. :: Op school stonden ze (Dutch)
Az ünnepi vesztes (Hungarian) ⇐ Gruwez, Luuk :: De feestelijke verliezer (Dutch)
Az utolsó rév (Hungarian) ⇐ Zuiderent, Ad :: De laatste pont (Dutch)
Bámulva ki az ablakon (Hungarian) ⇐ Leopold, J. H. :: Staren door het raam (Dutch)
Béke (Hungarian) ⇐ Vroman, Leo :: Vrede (Dutch)
Berlin (Hungarian) ⇐ Marsman, Hendrik :: Berlijn (Dutch)
Beumer & Co. (Hungarian) ⇐ Achterberg, Gerrit :: Beumer & Co. (Dutch)
Borneo (Orangután rezervátum) (Hungarian) ⇐ Polet, Sybren :: Borneo (Orang Oetan-reservaat) (Dutch)
Boszorka (Hungarian) ⇐ Elburg, Jan G :: Heks heks (Dutch)
Brent Bridge (Hungarian) ⇐ Eyck, Pieter Nicolaas van :: Brent Bridge (Dutch)
Búcsúvacsora (Hungarian) ⇐ Pfeijffer, Ilja Leonard :: Afscheidsdiner (Dutch)
Cauda (Hungarian) ⇐ Nooteboom, Cees :: Cauda (Dutch) [audio]
Credo (Hungarian) ⇐ Andreus, Hans :: Credo (Dutch)
Credo (Hungarian) ⇐ Campert, Remco :: Credo (Dutch)
Csak egy terasz (Hungarian) ⇐ Stitou, Mustafa :: Zomaarcafé (Dutch)
Csónakomban olvasva (Hungarian) ⇐ Marsman, Hendrik :: Lezend in mijn boot (Dutch)
Csűr (Hungarian) ⇐ Theunynck, Peter :: Schuur (Dutch)
Dame seule (Hungarian) ⇐ Slauerhoff, J. :: Dame seule (Dutch)
De Sica mondja (Hungarian) ⇐ Buddingh', Cees :: Zegt de Sica (Dutch)
Dodekaéder 1 (Hungarian) ⇐ D'haen, Christine :: Dodecaëder 1 (Dutch)
Egy és más meggondolás (Hungarian) ⇐ Kopland, Rutger :: Enkele andere overwegingen (Dutch)
Egy hasztalan vers (Hungarian) ⇐ Campert, Remco :: Een vergeefs gedicht (Dutch)
Egy kis szamár (Hungarian) ⇐ Vasalis, M. :: Het ezeltje (Dutch)
Egy nap eltűnik ez az élet (Hungarian) ⇐ Duijnhoven, Serge van :: Op een dag zal dit leven (Dutch) [audio]
Egy nő (Hungarian) ⇐ Gelderblom, Arie :: Een vrouw (Dutch)
Egyetlen csak s ez éjhez (Hungarian) ⇐ Verhulst, Dimitri :: Aan de nacht, de enige (Dutch)
Egyszerre (Hungarian) ⇐ Enquist, Anna :: Ineens (Dutch)
Életrajz (Hungarian) ⇐ Gruwez, Luuk :: Biografie (Dutch)
Elhagyott terek (Hungarian) ⇐ Engelberts, Lernert :: Verlaten terrein (Dutch)
Elűzték a bennünk lakó rémet, (Hungarian) ⇐ Maele, Marcel Van :: Ze hebben het beest dat in ons huisde weggejaagd, (Dutch)
Én (Hungarian) ⇐ Tellegen, Toon :: Ik (Dutch)
Én mogyoró vagyok (Hungarian) ⇐ Woestijne, Karel van de :: Ik ben de hazel-noot (Dutch) [audio]
Entre deux mers (Hungarian) ⇐ Block, Lut de :: Entre deux mers (Dutch)
Eső (Hungarian) ⇐ Leopold, J. H. :: Regen (Dutch)
Este (Hungarian) ⇐ Mok, Maurits :: Avond (Dutch)
Ex tenebris mundi (Hungarian) ⇐ Holst, A. Roland :: Ex tenebris mundi (Dutch)
F/Elszámolás (Hungarian) ⇐ Herzberg, Judith :: Leven/sloop (Dutch)
Fabrique (Hungarian) ⇐ Toorn, Willem van :: Fabrique (Dutch)
Feladatomnak láttam (Hungarian) ⇐ Waard, Elly de :: Ik zag het als mijn opdracht (Dutch)
Felkérésre (Hungarian) ⇐ Korteweg, Anton :: Op verzoek (Dutch)
Filter (részletek) (Hungarian) ⇐ Perron, E. du :: Filter (details) (Dutch)
Friss saláta (Hungarian) ⇐ Kopland, Rutger :: Jonge sla (Dutch)
Glória (Hungarian) ⇐ Geus, Willem de :: Glorie (Dutch)
Gyermektükör (Hungarian) ⇐ Herzberg, Judith :: Een kinderspiegel (Dutch)
Gyilkosság (Hungarian) ⇐ Smit, Wilfred :: Moord (Dutch)
Ha lehúzunk egy nadrágot (Hungarian) ⇐ Krol, Gerrit :: Over het uittrekken van een broek (Dutch) [video]
Hága (Hungarian) ⇐ Rodenko, Paul :: Den Haag (Dutch)
Halál (Hungarian) ⇐ Vliet, Eddy van :: Dood (Dutch)
Haláloságy (Hungarian) ⇐ Rawie, Jean Pierre :: Sterfbed (Dutch)
Happy childhood (Hungarian) ⇐ Kouwenaar, Gerrit :: A happy childhood (Dutch)
Ház a folyónál (Hungarian) ⇐ Wijnberg, Nachoem :: Huis bij de rivier (Dutch)
Hazaérkezés (Hungarian) ⇐ Dewulf, Bernard :: Thuiskomst (Dutch)
Heartbreak Hotel (Hungarian) ⇐ Strijtem, Ivo van :: Heartbreak Hotel (Dutch)
Hiányzik valami (Hungarian) ⇐ Godijn, Wouter :: Er ontbreekt iets (Dutch)
Hideg (Hungarian) ⇐ Campert, Remco :: Koud (Dutch)
Hirtelen (Hungarian) ⇐ Engelberts, Lernert :: Ineens (Dutch)
(Hungarian) ⇐ Morriën, Adriaan :: Sneeuw (Dutch)
Hordóban (Hungarian) ⇐ Leeflang, Ed :: In de ton (Dutch)
Ichnaton (Hungarian) ⇐ Marsman, Hendrik :: Ichnaton (Dutch)
Ideális vers (Hungarian) ⇐ Benali, Abdelkader :: Ideaal gedicht (Dutch)
Illata már minden (Hungarian) ⇐ Schaffer, Alfred :: Haar geur wordt alles (Dutch)
Intensive care (Hungarian) ⇐ Verhelst, Peter :: Intensive care (Dutch)
Írogatva (Hungarian) ⇐ Graft, Guillaume van der :: Schrijvenderwijs (Dutch)
Itt a holdalattin (Hungarian) ⇐ Komrij, Gerrit :: In dit ondermaanse (Dutch)
Július (Hungarian) ⇐ Herzberg, Judith :: Juli (Dutch)
Karóra (Hungarian) ⇐ Bernlef, J. :: Horloge (Dutch)
Későn (Hungarian) ⇐ Tellegen, Toon :: Te laat (Dutch)
Két világ (Hungarian) ⇐ Morriën, Adriaan :: Twee werelden (Dutch)
Kő-dal (Hungarian) ⇐ Achterberg, Gerrit :: Steenlied (Dutch)
kóstoló (Hungarian) ⇐ Ouwens, Kees :: voorproef (Dutch)
Kötéltánc (Hungarian) ⇐ Peeters, Hagar :: Koorddansen (Dutch)
Kötőtűk (Hungarian) ⇐ Dewulf, Bernard :: Breister (Dutch)
Kritika (Hungarian) ⇐ Oosterhoff, Tonnus :: Kritiek (Dutch)
Lakásstílus (Hungarian) ⇐ Schouten, Rob :: Huisstijl (Dutch)
Láz (Hungarian) ⇐ Vries, Hendrik de :: Koorts (Dutch)
Le printemps (Hungarian) ⇐ Büch, Boudewijn :: Le Printemps (Dutch)
Legyen anyám (Hungarian) ⇐ Nasr, Ramsey :: Maak mijn moeder (Dutch)
Les Alyschamps (Hungarian) ⇐ Karel Jonckheere :: Les Alyschamps (Dutch)
Lesbiához (Hungarian) ⇐ Lucebert :: Aan Lesbia (Dutch)
Lopni jártunk (Hungarian) ⇐ Vliet, Eddy van :: Wij gingen uit stelen (Dutch)
Magas vendég (Hungarian) ⇐ Verpale, Eriek :: Hoog bezoek (Dutch)
Man bites dog (Hungarian) ⇐ Hirs, Rozalie :: Man bites dog (Dutch)
Második apa (Hungarian) ⇐ Rosen, L.F. :: Tweede vader (Dutch)
Második szonett a Hádész-ből (Hungarian) ⇐ Debrot, Cola :: Vijf sonnetten uit Hades (2) (Dutch)
Még holnap is… (Hungarian) ⇐ Campert, Remco :: Zelfs morgen… (Dutch)
Még koponya sem (Hungarian) ⇐ Komrij, Gerrit :: Zelfs geen schedel (Dutch)
Melegházi palánta (Hungarian) ⇐ Vestdijk, Simon :: De kasplant (Dutch)
Memlinc (Hungarian) ⇐ Nijhoff, Martinus :: Memlinc (Dutch)
Menekülők (Hungarian) ⇐ Geerds, Koos :: Asielzoekers (Dutch)
Míg fiatalok voltunk (Hungarian) ⇐ Kouwenaar, Gerrit :: Toen wij nog jong waren (Dutch)
Míg fiatalok voltunk (Hungarian) ⇐ Bernlef, J. :: Toen wij nog jong waren (Dutch)
Míg sírnak a kopaszra nyírt napok (Hungarian) ⇐ Maele, Marcel Van :: Terwijl de kaalgeschoren dagen huilen (Dutch)
Mint a kavics (Hungarian) ⇐ Kuipers, Frans :: Als de kiezels (Dutch)
Mivel te nem görög vagy… (Hungarian) ⇐ Andreus, Hans :: Omdat je niet grieks bent… (Dutch)
Moore (Hungarian) ⇐ Lucebert :: Moore (Dutch) [video]
Morzsa (Hungarian) ⇐ Gerlach, Eva :: Kruim (Dutch)
Mozgalmasság (Hungarian) ⇐ Vroomkoning, Victor :: Bedrijvigheid (Dutch)
Múzeum (Hungarian) ⇐ Leeflang, Ed :: Museum (Dutch)
Narciszkusz (Hungarian) ⇐ Nolens, Leonard :: Narcissus (Dutch)
Nehezen gyúrtam (Hungarian) ⇐ Lodeizen, Hans :: Ik heb mij met moeite alleen gemaakt (Dutch)
Nem azért menekültem (Hungarian) ⇐ Benali, Abdelkader :: Ik ben niet gevlucht om in dit land (Dutch)
Nem dörög, nem villámlik (Hungarian) ⇐ Huigen, René :: Het dondert en bliksemt niet (Dutch)
Nem írhatod le (Hungarian) ⇐ Krol, Gerrit :: Niet te beschrijven (Dutch)
Nem mint madár (Hungarian) ⇐ Wijnberg, Nachoem :: Niet als een vogel (Dutch)
Nestoriánus négysorosok (részletek) (Hungarian) ⇐ Pos, Hugo :: Nestoriaanse kwatrijnen (details) (Dutch)
Nincs másik Trója (Hungarian) ⇐ Rawie, Jean Pierre :: No second Troy (Dutch)
Nő az ablaknál (Hungarian) ⇐ Slauerhoff, J. :: De vrouw aan het venster (Dutch)
Non omnis moriar (Hungarian) ⇐ Eijkelboom, Jan :: Non omnis moriar (Dutch)
Nyár (Hungarian) ⇐ Elburg, Jan G :: Zomer (Dutch)
Nyolc sor a hiábavalóság ellen (Hungarian) ⇐ Buddingh', Cees :: Acht regels tegen de bierkaai (Dutch)
Óda az oboához (Hungarian) ⇐ Vlek, Hans :: Ode aan 't haute bois (Dutch)
Odúkból rakott vén városba (Hungarian) ⇐ Leopold, J. H. :: De lente valt dan in een oude stad (Dutch)
Öregurak rövidnadrágban (Hungarian) ⇐ Ghyssaert, Peter :: Oude mannen in korte broeken (Dutch)
Őrláng (Hungarian) ⇐ Bremt, Stefaan Van den :: Waakvlam (Dutch)
Ősz (Hungarian) ⇐ Slauerhoff, J. :: Herfst door (Dutch)
Őszi dal (Hungarian) ⇐ Kossmann, Alfred :: Herfstlied (Dutch)
Otthontalan (Hungarian) ⇐ Slauerhoff, J. :: Woninglooze (Dutch)
P.C. Hooft utca (Hungarian) ⇐ Veltman, Martin :: P.C. Hooftstraat (Dutch)
P.P.C. (Hungarian) ⇐ Perron, E. du :: P.P.C. (Dutch)
Pályázat (Hungarian) ⇐ Heytze, Ingmar :: Solliciteren (Dutch)
Paradise Lost (Hungarian) ⇐ Verbruggen, Paul :: Paradise Lost (Dutch)
Parasztünnep (Hungarian) ⇐ Mérode, Willem de :: Boerenfeestmaal (Dutch)
Pipacsokban számolva (Hungarian) ⇐ Crebolder, Emma :: Hoeveelheid klaproosblad (Dutch)
Pogrom (Hungarian) ⇐ Hertmans, Stefan :: Pogrom (Dutch)
Póker (Hungarian) ⇐ Lanoye, Tom :: Poker (Dutch)
R. Schouten középkorú éveit ünnepli (Hungarian) ⇐ Schouten, Rob :: Rob Schouten viert zijn middelbare leeftijd (Dutch)
Race (Hungarian) ⇐ Wijnberg, Nachoem :: Race (Dutch)
Realizmus (Hungarian) ⇐ Jansma, Esther :: Realisme (Dutch)
Régészet (Hungarian) ⇐ Jansma, Esther :: Archeologie (Dutch)
Reggel (Hungarian) ⇐ Hanlo, Jan :: ‘s Morgens (Dutch)
Reggeli (Hungarian) ⇐ Berg, Arie van den :: Ontbijt (Dutch)
Romantika (Hungarian) ⇐ Schagen, J.C. van :: Romantisch door (Dutch)
Ron (Hungarian) ⇐ Heringa, Peter M. :: Ron (Dutch)
Semmi (Hungarian) ⇐ Nooteboom, Cees :: Niets (Dutch)
Séta (Hungarian) ⇐ Nolens, Leonard :: Wandeling (Dutch)
Sírjaik (Hungarian) ⇐ Bloem, J. C. :: Hun graven (Dutch)
Sötétség mártja (Hungarian) ⇐ Waard, Elly de :: Duisternis dompelt (Dutch)
Staphorst (Hungarian) ⇐ Geerds, Koos :: Staphorst (Dutch)
Stílus (Hungarian) ⇐ Leenders, Herman :: Stijl (Dutch)
Szél és nád (Hungarian) ⇐ Hoornik, Ed. :: De wind en het riet (Dutch)
Szemetes zsákok (Hungarian) ⇐ Vroomkoning, Victor :: Vuilniszakken (Dutch)
Szeptember (Hungarian) ⇐ Vroman, Leo :: September (Dutch)
Szerelem (Hungarian) ⇐ Zwagerman, Joost :: Liefde (Dutch)
Szerelem ezer év után (Hungarian) ⇐ Verhulst, Dimitri :: Liefde over duizend jaar (Dutch)
Szeretném költői módon (Hungarian) ⇐ Lucebert :: Ik tracht op poëtische wijze (Dutch) [video]
Szeretők (Hungarian) ⇐ Bloem, J. C. :: De gelieven (Dutch)
Szigetek (Hungarian) ⇐ Godijn, Wouter :: Eilanden (Dutch)
Szobor Salamancában (Hungarian) ⇐ Vliet, Eddy van :: Beeld in Salamanca (Dutch)
Szonettek Cynarának (XIV) (Hungarian) ⇐ Campert, Jan :: Sonnetten voor Cynara (XIV) (Dutch)
Szószedet (Hungarian) ⇐ Gerlach, Eva :: Dit is je oog (Dutch)
Takard szemed (Hungarian) ⇐ Woestijne, Karel van de :: Sluit uwe ogen op het licht (Dutch)
Találka (Hungarian) ⇐ Peeters, Hagar :: Afspraak (Dutch)
Táncos transzban (Hungarian) ⇐ Crebolder, Emma :: Een danser in trance (Dutch)
Te-május (Hungarian) ⇐ Rodenko, Paul :: Jij-mei (Dutch)
Tejút (Hungarian) ⇐ Coninck, Herman de :: Melkweg (Dutch)
Teremtményecske (Hungarian) ⇐ Vroman, Leo :: Scheppinkje (Dutch)
Természetesen nem teszünk semmit (Hungarian) ⇐ Elburg, Jan G :: Niets doen natuurlijk (Dutch)
Tizenhat voltunk (Hungarian) ⇐ Govaerts, Jo :: Wij waren zestien (Dutch)
Trois Allumettes (Hungarian) ⇐ Block, Lut de :: Trois Allumettes * (Dutch)
Úgy hiszem, ilyen is vagy (Hungarian) ⇐ Hanlo, Jan :: Zo meen ik dat ook jij bent (Dutch)
Új lakótelep (Hungarian) ⇐ Toorn, Willem van :: Nieuwbouw (Dutch)
Valaki más (Hungarian) ⇐ Bernlef, J. :: Heel iemand anders (Dutch)
Valamiért valamit (Hungarian) ⇐ Eijkelboom, Jan :: Voor wat hoort wat (Dutch)
Válás (Hungarian) ⇐ Bloem, J. C. :: Afscheid (Dutch)
Választhattam (Hungarian) ⇐ Tellegen, Toon :: Ik mocht kiezen (Dutch)
Valóság (Hungarian) ⇐ Schagen, J.C. van :: Werkelijkheid (Dutch)
Vegyük a méter magas fát, jönnek a lovak nézni, (Hungarian) ⇐ Oosterhoff, Tonnus :: Nemen wij meterhoge boompje, paarden komen kijken, (Dutch)
Veled voltam gondolatban (Hungarian) ⇐ Leopold, J. H. :: Uwer was ik gedachtig, uwe pijnen (Dutch)
Vendég a kongresszuson (Hungarian) ⇐ Mok, Maurits :: Congresganger (Dutch)
Vers 1 (Hungarian) ⇐ Kuipers, Frans :: Vers 1 (Dutch)
Vers 61 (Hungarian) ⇐ Kuipers, Frans :: Vers 61 (Dutch)
Vers szavak nélkül (Hungarian) ⇐ Vlek, Hans :: Een gedicht zonder woorden (Dutch)
Vers tükörírásban (Hungarian) ⇐ Roggeman, Willem M. :: Gedicht in spiegelschrift (Dutch)
Versailles (Hungarian) ⇐ Snoek, Paul :: Versailles (Dutch)
Virágok (Hungarian) ⇐ Vroman, Leo :: Bloemen (Dutch)
Virgo (Hungarian) ⇐ Marsman, Hendrik :: Virgo (Dutch)
Vissza a kezdethez (Hungarian) ⇐ Reints, Martin :: Terrug naar het begin (Dutch)
Vizicica (Hungarian) ⇐ Duijnhoven, Serge van :: Waterpoes (Dutch)
Voi Che Sapete (Hungarian) ⇐ Engelman, Jan :: Voi Che Sapete (Dutch)
Vörösbegy (Hungarian) ⇐ Krol, Gerrit :: Roodborstje (Dutch)
Vox populi (Hungarian) ⇐ Vlek, Hans :: Vox Populi (Dutch)
Westgaarde (Hungarian) ⇐ Veltman, Martin :: Westgaarde (Dutch)
Zorro (Hungarian) ⇐ Verhelst, Peter :: Zorro (Dutch)

(Editor of this page: P. T.)

Literature ::
Translation ::

minimap