This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Tasevski - Eternijan, Jovica, Polish biography

Image of Tasevski - Eternijan, Jovica
Tasevski - Eternijan, Jovica
(Јовица Тасевски - Етернијан)
(1976–)

Biography

Jovica Tasevski-Eternijan - urodzony 25. lipca 1976 r. w Skopje (Macedonia). Pracę magisterską obronił na Wydziale Filologicznym „Blaže Koneski”- Skopje, na katedrze powszechnej i komparatywnej literatury. Autor książek: : "Нешто се слуша" (poezja, 1995 r.), "Визии. Глагол" (poezja, 1997 r.), "Веда" (poezja, 1998 r.), "Постојното, плимата" (krytyka literacka, eseje i studia, 2000 r.), "Клатно" (poezja, 2001 r.), "Небесни стражи" (poezja, 2004 r.), "Посоки и огледи" (krytyka literacka, eseje, studia, 2006 r.), "Исход" (2012 r.). Z Mają Apostoloską dokonał wyboru macedońskiej współczesnej poezji z motywami biblijnymi, religijnymi oraz apokryfowymi, który ukazał się jako numer monograficzny (11. 12. 2000 r.) w czasopiśmie literacko -kulturowo-artystycznym "Стремеж"-Prilep. Ułożył antologię najmłodszej poezji macedońskiej "Неидентификувана небесна дојка" (2001 r.). Opublikował unikatowy manifest integrujący nurty literackie. Publikuje poezje, recenzje i tłumaczenia w periodykach. Poezję publikował w kilku antologiach oraz przekładano ją na wiele języków. Członek Stowarzyszenia Literatów Macedońskich. Pracuje w NUB „Św. Klemens Ochrydzki”- Skopje.

http://www.poezija.com.pl

(Editor of this page: P. T.)

Literature ::
Translation ::

minimap