This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Mažvydas, Martynas: Knygelės pačios bylo lietuvininkump ir žemaičiump (detalė)

Portre of Mažvydas, Martynas

Knygelės pačios bylo lietuvininkump ir žemaičiump (detalė) (Lithuanian)

Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit
            Ir tatai skaitydami permanykit.
Mokslo šito tėvai jūsų trokšdavo turėti,
            Ale to negalėjo nė vienu būdu gauti.
Regėti to norėjo savo akimis,
            Taip ir išgirsti savo ausimis.
Jau nūn, ko tėvai niekada neregėjo,
            Nūn šitai vis jūsump atėjo.
Veizdėkit ir dabokitėsi, žmones visos,
            Šitai eit jūsump žodis dangaus karalystos.
Maloniai ir su džiaugsmu tą žodį priimkit,
            O jūsų ūkiuose šeimyną mokykit.
Sūnūs, dukterys jūsų tur tatai mokėti,
            Visa širdžia tur tą Dievo žodį mylėti.
Jei, broliai seserys, tuos žodžius nepapeiksit,
            Dievą Tėvą ir Sūnų sau mielu padarysit
Ir pašlovinti po akimis Dievo būsit,
            Visuose daiktuose palaimą turėsit.
Šituo mokslu Dievą tikrai pažinsit
            Ir Dangaus karalystosp prisiartinsit.
Neužtrukit, broliai seserys, manęs skaityti,
            Jei pagal valią Dievo norit gyventi.
Jei kas šventą giesmę nor giedoti,
            Mane po akimis savo tur turėti.
Dieną ir naktį prieg savęs mane laikykit
            Ir niekada manęs nuog jūsų neatmeskit.
Jei kursai mane nuog savęs atmes,
            Tasai nė vieno pažytko manip negaus.
Aš sakau, jog toksai visada tur kleidėti
            Ir apie sveikatą savo netur nieko žinoti.
Kursai nenorėtų to mokslo žinoti ir mokėti,
            Tasai amžinose tamsybėse tur būti.
Todrin jūs, žmones, manęsp prisiartinkit
            Ir pagal tą šventą mokslą gyvenkit.
Tamsybes senąsias nuog jūsų šalin atvarysit,
            Sūnus, dukteris nuog jų išgelbėsit,
Jei tą mažą krikščionių mokslą mokėsit
            Ir pagal jį jūs patys save rėdysit.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.antologija.lt

Magának a könyvecskének szava litvánokhoz és žemaitijaiakhoz (részlet) (Hungarian)

Testvérek-fivérek, vegyetek s olvassatok,
S jól megjegyezzétek, amit tudásul adok.
Atyáitok e tudásra szomjúhoztak,
De semmilyen mód hozzá nem jutottak.
Látni akarák szemükkel,
Hallani igen fülükkel.
De amit ekképpen soha sem láthattak eleink,
Ímé hát csak eljut hozzátok eszerint.
Ti népek, figyelmezvén mind nézzetek s lássatok:
Szózattal szól néktek mennyei királyságotok.
Fogadjátok e szót igenis kedvesen s örömest,
Mind tanítsátok rá háznéptek s ki ha rest.
Fiatok-lányotok tanítanotok kell,
Istennek igéjét hogyan is imádják szivökkel.
Fivérek, nővérek ha ti e szavakhoz méltán álltok,
Mennyei Atyánkat s szent Fiát bévülfogadjátok,
S munkáltok, szolgálván Isten dicsőségének,
Minden. dolgotokban is boldogok lésztek.
Általam Istent híven majd meglátjátok,
Közelebbre kerül így mennyei királyságtok.
Olvasásommal ne késlekedjetek hát, testvérek,
Így csak, hogy Istennek rendelése szerint éltek.
Ha ki szent éneket zen gene bármikor éppen,
Tartson csak engemet mindenkor keze ügyében.
Ezért hát örökké magatok-nálatok hordjatok,
Éntőlem éjten se, napon se váljatok.
Viszont ha vágnátok rútul akármi sutba,
Nem leszek bizony ti-hasznotokra.
Mondom ezt, lévén hogy bármikor botolhatunk,
És egészségünkről igazat sosem tudunk.
Ha penig nem vágynál tudásra, forgatásomra:
Lennél e világnak földtúró, örökös vakondja.
Ezért hát vegyetek s vigyetek szaporán, emberek,
És szent tanításom szerintég éljetek.
Régi sötétségtek hamarjást oszolni fog,
S megmenekszik tőle fiatok-leányotok,
Ha e kis keresztény tanítást szívelitek,
S magatok valóban szerinte viselitek.Uploaded byP. T.
Source of the quotationT. D.

minimap