This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Pacuvius, Marcus: A szerencséről (Fortunam insanam... (fr. 262) in Hungarian)

Portre of Pacuvius, Marcus

Fortunam insanam... (fr. 262) (Latin)

Fortunam insanam esse et caecam et brutam perhibent philosophi 
Saxoque instare in globoso praedicant volubili: 
Id quo saxum inpulerit Fors, eo cadere Fortunam autumant. 
Caecam ob eam rem esse iterant, quia nihil cernat, quo sese adplicet; 
Insanam autem ‹esse› aiunt, quia atrox, incerta instabilisque sit; 
Brutam, quia dignum atque indignum nequeat internoscere. 
Sunt autem alii philosophi, qui contra Fortunam negant 
Ullam misera in aetate esse: Temeritatem esse autumant. 
Id magis veri simile esse usus reapse experiundo edocet: 
Velut Orestes modo fuit rex, factust mendicus modo. Uploaded bySebestyén Péter
Source of the quotationhttps://www.loebclassics.com/view/marcus _tullius_cicero-rhetorica_ad_herennium/1954/ pb_LCL403.123.xml

A szerencséről (Hungarian)

Esztelen, vak és bárgyú a szerencse, azt
                               mondják a bölcselők,
és akár a gömbölyű kő, oly forgandó-gördülő -
mint a kő, oda hull, hová a játszi sors hajítja,
                                         a szerencse is.
Vaknak azért tartják őt, mert nem nézi: merre
                                         megy, sosem;
esztelennek, mert vad, állhatatlan és
                                            bizonytalan;
bárgyunak, mert nem tekint érdemtelent vagy
                                              érdemest.
Ám más bölcselők tagadják, hogy minden
                                          bajunk csupán
tőle származik; azt mondják, a véletlen
                                      nagyobb urunk –
valószínűbb e föltevés, tapasztalatunk is
                                               erre vall:
ám, Orestes még imént király volt, most
                                           kóbor bitang!Uploaded bySebestyén Péter
PublisherELTE Eötvös József Collegium
Source of the quotationRómai költők antológiája
Publication date

minimap