This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Tandori Dezső: Egy konstelláció megpályázása

Portre of Tandori Dezső

Egy konstelláció megpályázása (Hungarian)

Köszönöm, hogy számos zöldnövény közül
engem választott.
A rendelkezésünkre álló hazai termesztésű zöld-
növények közül egyike vagyok a legigénytelenebbek-
nek. Kelet-Indiából származom, kiterjedt családom
sok szép változattal büszkélkedhet.
Minden változatom télen 18–20 C° egyenletes hőmér-
sékletű helyet kíván. A fényigényes növények közé
tartozom, kérem a világosságot.
Huzatos helyen leveleim lehullanak, ezért hálásan
veszem, ha szellőztetés előtt a légáramlás irányá-
ból gondos kezek elvesznek, és arra a rövid időre,
amíg a légcsere tart, valahol huzatmentes helyen
meghúzhatom magam. Nyári időszakban azonban az ár-
nyékot kedvelem. Szeretném, ha a kedves Növénybarát
a tűző naptól is megvédene. Nagy örömem telik ab-
ban, ha a leveleimet vízzel megpermetezik. Hálás
növény leszek, ha olyan földkeverékben élhetek, mely-
nek összetétele lombföld, trágyaföld, tőzeg és homok.PublisherFekete Sas Könyvkiadó
Source of the quotationTandori Dezső: A mennyezet és a padló

Solliciteren naar een constellatie (Dutch)

Dank u, dat u mij uit mijn talrijke groene-plant broeders
gekozen hebt.
Van de beschikbare, in ons lanti gekweekte groe-
ne planten, ben ik één van de minst veeleisen-
de. Ik kom oorspronkelijk uit Oost-Indië, mijn wijd vertakte familie
kan trots zijn op vele mooie variëteiten.
Al mijn variëteiten verlangen ’s winters een plaats met gelijkmatige tem-
peratuur van 18–20 °C. Ik behoor tot de planten die veel licht
nodig hebben, ik vraag om licht.
Op een tochtige plaats vallen mijn bladeren af, daarom ben ik
dankbaar, wanneer zorgzame handen mij vóór het luchten
uit de richting van de luchtstroom halen en ik me, voor de kor-
te duur van de luchtverversing, ergens op een tochtvrije plek
terug kan trekken. In het zomerseizoen ben ik echter op scha-
duw gesteld. Ik zou graag willen dat de lieve Plantenvriend
mij ook tegen de brandende zon zou beschermen. Het doet mij veel vreug-
de wanneer mijn bladeren met water besprenkeld worden. Ik zal
een dankbare plant zijn, wanneer ik in een mengsel van aarde mag le-
ven dat is samengesteld uit bladgrond, mestgrond, turfmolm en zand.Source of the quotationPoetry international, Rotterdam

minimap