This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Szilágyi Domokos: Istanza (Kérvény in Italian)

Portre of Szilágyi Domokos
Portre of Cikos Ibolja

Back to the translator

Kérvény (Hungarian)

Alulírott, ideiglenes
lakos a XX.
század negyedik, ötödik,
hatodik s hetedik emeletén,
alulírott, vagyona: még 30-40 év,
kamatok: infarktus, vélt véletlen, ki tudná,
vagy szándék, elborult, alulírott,
egyenlőre bejelentve, ott, ahol
köröztetni fogja előbb - utóbb
Elmúlás (őfelsége), és lefoglalja majd
ingó verssorait,
alulírott, külföldi bolygókon honos rokonait tudakozván,
alulírott, született júliusban, elkárhozott
mind a négy évszakban,
alulírott, még mindig félúton
(és félúton tán mindörökké),
alulírott, szolgálatos
a tájon, ahol tinta tóban
béka hangol, sás sötétség sustorog,
csillagokat csődítenek, láthatatlan ostorok,
alulírott, ki szólott nagy-kiáltván:
Hiszek, Uram! Légy segítségül
az én hitetlenségemnek!
alulírott, megutálván a föltámadás szadizmusát,
alulírott, a XX. század hetedik
s a VII. század huszadik emeletén egyszerre,
ideiglenesen;
alulírott, kinek fejére láthatatlan
csillagokról hull látható ezüst-korom,
alulírott, éjjeliőr egy
tört-ezüst koron, amely majd
beolvasztódik alulírottal együtt;
alulírott, aki nem írt alá
szerződést se a régvoltakra,
se a sose-leszre
(vagy volna valami "Gentlemen's Agreement, amelyről
az érdekeltek se tudnak?
jól vagyunk eleresztve!);
alulírott, álomba lassúdó rettenettel,
nem tudván mennyire kelendő
portéka a jövendő, alulírott,
alulírott, ideiglenes,
ideiglenes mindörökké,
meghallgatván a végítélet
trombitáját (Honegger-dallam-volt talán),
alulírott, rovásán több millió
halállal, születéssel, átmenettel,
alulírott, átmenet remény s rettenet közt,
alulírott, ideiglenes,
ideiglenes mindörökké,
alulírott, a hetedik,
a huszadik, az ezredik,
milliomodik halál
és millió-egy születés
súlya alatt, alulírott, alulírott.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://dokk.hu

Istanza (Italian)

Sottoscritto, abitante provvisorio
sul quarto, quinto,
sesto settimo piano
del XX. secolo,
sottoscritto, il suo patrimonio: ancora 30 – 40 anni,
interessi: infarto, addebitato al caso, chi può saperlo,
o intenzione, offuscata, sottoscritto,
per adesso iscritto, là, dove
prima o poi sarà ricercato
dalla Morte (sua maestà), che gli farà confiscare
i suoi versi traballanti,
sottoscritto, alla ricerca dei parenti sui pianeti alieni,
sottoscritto, nato a luglio, traviato
in tutti i quattro stagioni,
sottoscritto, ancora a metà strada,
(forse a metà strada per un’eternità)
sottoscritto, di servizio
su questa landa, dove nel lago d’inchiostro
rospo schiamazza, l’oscuro canneto crepita,
fruste invisibili, ammassano stelle,
sottoscritto, colui che si pronunciò osando in grande:
Credo, mio Signore! Sii d’aiuto
nella mia miscredenza!
sottoscritto, odiando il sadismo della resurrezione,
sottoscritto, insieme sul settimo piano del XX. secolo
e sul ventesimo piano del VII. secolo,
provvisoriamente:
sottoscritto, sulla cui testa dalle invisibili stelle
visibile fuliggine argentata cade,
sottoscritto, guardia notturna
di un’epoca del argento riciclato, che sarà squagliato
insieme al sottoscritto;
sottoscritto, colui che non aveva sottoscritto contratti,
né per il passato di tanto tempo fa,
né per quel che mai ci sarà,
(o ci sarebbe un „Gentlemen’s Agreement
di cui neppure gli interressati sanno?
siamo messi per bene!);
sottoscritto, col terrore lento nel sonno,
non sapendo il futuro fino a che punto
è un prodotto apprezzabile, sottoscritto,
sottoscritto, provvisorio,
provvisorio per sempre,
ascoltando la tromba del giudizio
finale (forse era una melodia di Honegger)
sottoscritto, con svariati milioni di morti
di nascite, di trapassi sulla coscienza,
sottoscritto, passaggio tra speranza e terrore,
sottoscritto, provvisorio,
provvisorio per sempre,
sottoscritto, sotto il peso
della settima, della ventesima,
della milionesima morte
e della milionesima nascita,
sottoscritto, sottosritto.Uploaded byP. T.
Source of the quotationC. I.

Related videos


minimap