This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Szabó Lőrinc: Vše za nic (Semmiért egészen in Czech)

Portre of Szabó Lőrinc

Back to the translator

Semmiért egészen (Hungarian)

Hogy rettenetes, elhiszem,

de igy igaz.

Ha szeretsz, életed legyen

öngyilkosság, vagy majdnem az.

Mit bánom én, hogy a modernek

vagy a törvény mit követelnek,

bent maga ura, aki rab

volt odakint,

és nem tudok örülni csak

a magam törvénye szerint.

 

Nem vagy enyém, mig magadé vagy:

még nem szeretsz.

Mig cserébe a magadénak

szeretnél, teher is lehetsz.

Alku, ha szent is, alku: nékem

más kell már: Semmiért Egészen!

Két önzés titkos párbaja

minden egyéb,

én többet kérek:azt, hogy a

sorsomnak alkatrésze légy.

 

Félek mindenkitől, beteg

s fáradt vagyok,

kivánlak igy is,meglehet,

de a hitem rég elhagyott.

Hogy minden irtózó gyanakvást

elcsittithass, már nem tudok mást:

Mutasd meg a teljes alázat

és áldozat

örömét, és hogy a világnak

kedvemért ellentéte vagy.

 

Mert mig kell csak egy árva perc,

külön,neked,

mig magadra gondolni mersz,

mig sajnálod az életed,

mig nem vagy, mint egy tárgy, olyan

halott és akarattalan:

addig nem vagy a többieknél

se jobb, se több,

addig idegen is lehetnél,

addig énhozzám nincs közöd.

 

Kit törvény véd, felebarátnak

még jó lehet,

törvényen kivül, mint az állat,

olyan légy, hogy szeresselek.

Mint lámpa, ha lecsavarom,

ne élj, mikor nem akarom,

ne szólj, ne sirj, e bonthatatlan

börtönt ne lásd,

ésén majd elvégzem magamban,

hogy zsarnokságom megbocsásd.PublisherOsiris Kiadó, Budapest
Source of the quotationSzabó Lőrinc összes versei. Osiris Klasszikusok

Vše za nic (Czech)

Chápu, že se ti skutečnost

jeví tak strašnou.

Miluješ-li mě, nechť je tvůj život

zcela, či téměř sebevraždou.

Nic nedbám, co tomu v naše dny

řeknou lidé a zákony:

svým pánem je uvnitř, kdo tam venku

poznal, jak chutná jho…

Neumím radovat se jinak

než podle zákona vlastního.

 

Ty nejsi moje, dokud jsi svá –

v tom láska sotva záleží.

Miluješ-li mě jako svého

jen výměnou, budeš mi přítěží.

Ať jakkoli svatý, kompromis lásky

je kompromis; já chci už jiné svazky:

vše za nic! – A jiný už nebudu…

Vždyť všechno ostatní je souboj

dvou sobectví. Já chci víc: abys byla

součástkou mého osudu.

 

Bojím se všech, jsem nemocný,

dlouhá cesta mě unavila.

Možná že po tobě i toužím,

leč kdeže je má dávná víra…

Máš-li strach z hrozných podezření

utiš je – jiné rady není:

ukaž, že z oběti, z ponížení

se raduješ upřímně

a že se světu protivíš

jen kvůli mně.

 

Dokud chceš jedinou minutu

mít pro sebe jen,

dokud sama na sebe myslíš

a lámeš hůl nad svým životem,

dokud nejsi tak bez vůle

jak věci, mrtvé a strnulé,

do té doby nebudeš lepší,

nebudeš víc než ostatní,

jako bys byla pro mne cizí,

jak den a noc jsme – já a ty.

 

Člověk, kterého chrání zákon,

může být dobrý snad,

ty však buď mimo zákon, jak zvíře,

abych tě mohl milovat.

Jak lampa buď: když chci, zhasnu ji.

Nežij, když si to nepřeji,

nic neříkej, neplač a neviz ten žalář,

jejž nevyvrátí žádná síla.

A já pak v sobě učiním,

abys mi tyranství mé odpustila.

PublisherOdeon, Praha
Source of the quotationVelká generace. Básníci Nyugatu

minimap