This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Szőcs Géza: A meeting on Jozsef square (Találkozás a József téren in English)

Portre of Szőcs Géza

Találkozás a József téren (Hungarian)

1854-ben, szeptember végén, Pesten, a lipótvárosi Szent Istvánhoz címzett gyógytár pultjánál (József tér 10. szám) összefut egymással Vajda Julianna, Szendrey Júlia és Kratochwill Georgina.
- Én Keleti szőrvesztő szert kérek – mondja Lilla, hímzett baltiszt eresztékkel díszített überrockjában, fehér gyapjú gombkötőmunkával, rojtszéllel, részint szürke s rózsaszín béléssel.
- Én egy üveg Lilionese-t vásárolnék – szól Júlia, metszetlen tintakék bársony pállójában, sima törökbúzaszín tafota ruhájában, nyílt magas derékkal és csipkeszegélyzettel, gyöngyszín pourde soie két széles fodorral, kalapjában kazuártollal, redőzött atlasz szalaggal körülszegett kesztyűjében.
- Nekem pedig adjon Kínai hajfestő-szert – így Gina, velenczei csipkés pelerine-jében, tört (broché) tartalan ruhájában, tafotabéléssel, félbő ujjakkal, melyek könyökig nyitvák, s csokrokkal fölkapcsolvák, úgy, hogy a hosszú egészen szűk alujjak láthatók.
Aztán, fekete szaténtáskájukban a csodaszerekkel, még egy utolsó, átható pillantást vetve a tátott szájjal bámuló gyógyszerészsegédre, elvonulnak pikéblúzukban, guvrírozott moaré szoknyájukban, prince de galle kockás, csípőígérő, elöl nyitott kiskabátjukban, fejükön tüll félkendővel és paradicsommadár-tollakkal, natúrszínű sangtung kosztümjükben, narancssárga jersey strandpizsamájukban, hegyes orrú kígyóbőr csizmájukban, zöld nercbundájukkal, fekete-fehér zsorzsett menyasszonyi gyászruhájukban, pliszírozott derékkal.

1 Vajda Julianna – Lilla –, Csokonai életének nagy szerelme 1776-ban született Komáromban. 1798 márciusában ment férjhez Neszméh Lévai István fakereskedőhöz. Második férje Végh Mihály esperes volt, aki a Lilla nevet vésette fel az asszony sírkövére. Lilla ötven évvel élte túl Csokonait, 1855-ben halt meg, 79 éves korában.

2 Szendrey Júlia 1829-ben született Keszthelyen. 1847 szeptemberében lesz Petőfi Sándor felesége. Petőfi 1849. július 31-én halt meg, erőszakos halál áldozataként. Szendrey Júlia 1850. július 21-én ment férjhez másodszor. Új férje Horváth Árpád, címertan-szakértő, akitől négy gyermeke születik. Tizenkilenc évvel élte túl Petőfit. 1868. szeptember 6-án, két nappal első házasságának 21. évfordulója előtt, második fia 17. születésnapján halt meg.

3 Kratochwill Georgina, Vajda János Gina-verseinek ihletője 1831-ben született Budán. 1855-ben Bécsbe költözik, ahol egy idős arisztokrata kitartottja, majd egy Oroszy nevű akrobatával él együtt. Tizenhárom évvel élte túl Vajda Jánost: 1910 februárjában halt meg. Lillához hasonlóan 79 évesen.

4 Keleti szőrvesztő szer. Egy üveg ára 2 ft. 10 kr. újpénz. Ezen szer a szőrök olyatén helyekről eltávolítására szolgál, hol azt az ember nem örömest szokta tűrni, 15 perc alatt minden fájdalom és ártalom nélkül megtisztul ezen szer által a bőr. A bajusz a férfi dísze, a szépnemnél díszítésül nem használ.

5 Lilionese, kezeskedés mellett, hogy hatása 15 nap alatt tapasztalható. Hatása: a bőrt a szeplőtőt, foltoktól, pörsenésektől, száraz és nedves bőrzuzmóktól, visszamaradt himlőfoltoktól, az orrot vörösségétől teljesen megszabadítja, nem különben a sárga bőrszínnek gyöngéd fehér színt s fiatal frissességet kölcsönöz.

6 „A casuartoll igen fashionable, a paradicsommadár is fenntartja azonban aristocratiai tekintélyét.” (Regélő Pesti Divatlap)

7 Kínai hajfestő-szer. Egy adag 2 ft. 50 kr. újpénz. Ezzel a szemöldöket, szakállt és hajat, a leghirtelenebb szőkétől és sötét szőkétől kezdve barnára és feketére állandóan megfesthetni, tetszés szerinti színezetet adni a hajnak teljesen hatalmunkban áll. A szer semmi ártalmas anyagot nem tartalmaz. Az általa előhozott eredmény meglepően szép.A meeting on Jozsef square (English)

At the end of September 1854, Julianna Vajda runs into Julia Szendrey and Georgina Kratochwill by chance at the counter of a pharmacy named after our holy king Saint Stephen in Pest (10 Jozsef Square, Lipotvaros).
'I'd like to buy a bottle of Eastern hair remover, please', says Lilla, in her jacket decorated with an embroidered lawn gusset, white woolen buttonwork, fringed trimming and partly grey, partly pink lining.
'A bottle of Lilionese for me, please', says Julia in her link-blue velvet jacket and her plain Turkey wheat-coloured taffeta dress with a high open bodice and lace trimming, pearl-coloured pour de soie with two broad frills, cassowary feather in her hat, her gloves hemmed with a pleated satin ribbon.
'And for me - Chinese hair-dye, please', said Gina, in her Venetian laced pelerine, openwork (broche) tarlatan dress with taffeta lining and half-loose sleeves open to the elbows, fastened up with rosettes to display the long and very tight under-sleeves.
Then, with the panacea in their black satin handbags, casting a fast, intent glance on the assistant chemist who stares with his mouth agape, they march past in their pique blouse, goffered moire skirt, hip-length prince de galle jacket, open in the front, tulle shawl and bird of paradise feathers on their head, in self-coloured shantung suits, orange jersey beach pyjamas, pointed snakeskin boots, green mink coat and black and white georgette bridal mourning dress with pleated waist.

1 Julianna Vajda-Lilla-, the great love of the poet Csokonai, was born in 1776 in Komdrom. She married István Neszméh Lévai, a timber merchant, in March 1798. Her second husband was Mihály Végh, an archdeacon, who had the name Lilla carved on her tombstone.
Lilla outlived Csokonai by fifty years, she died in 1855 at the age of 79.

2 Julia Szendrey was born in Keszthely in 1829. She married Sándor Petőfi, the great Hungarian poet and one of the leaders of the 1848 revolution, in September 1847. Petőfi died a violent death on 31 July 1849. Julia Szendrey married a second time on 21 July 1850. Her new husband was a heraldist, Árpád Horváth, to whom she gave four children. She outlived Petőfi by nineteen years. She died on 6 September 1868, two days before the anniversary of her first marriage and on the seventeenth birthday of her second son.

3 Georgina Kratochwill, inspirer of János Vajda's Gina poems, was born in 1831 in Buda. In 1855 she moved to Vienna where she became the mistress of an old aristocrat. Later, she lived with an acrobat called Oroszy. She outlived János Vajda by thirteen years: she died in February 1910, like Lilla, at the age of 79.

4 Eastern hair remover. 2 Forints 10 a bottle. This preparation serves to remove hair from places where depilation is usually hard to tolerate. With the help of this preparation, the skin is completely purified within fifteen minutes, without any pain or harm. The moustache is a masculine ornament, it does not serve to adorn the gentler sex.

5 Lilionese. Guaranteed to take effect within fourteen days. The effects are the following: the skin is relieved of all freckles, spots, pimples, dry and wet eczemas and pock-marks, the nose gets rid of its red colour. Lilionese lends a gentle white colour and young freshness to yellow skin. - 2 Forints 60 a bottle.

6 'Casuarius feather is extremely a la mode, even though bird of paradise feathers continue to bear an aristocratic prestige.' (The Fabulous Pest Fashion Magazine)

7 Chinese hair-dye. 2 Forints 50 a portion. Dyes brow, beard and hair to any colour of your choice, from the palest blond to dark blond, brown and black. This hair-dye does not contain any harmful material and its effects are surprisingly beautiful.
minimap