This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Szőcs Géza: Találkozás a József téren

Portre of Szőcs Géza

Találkozás a József téren (Hungarian)

1854-ben, szeptember végén, Pesten, a lipótvárosi Szent Istvánhoz címzett gyógytár pultjánál (József tér 10. szám) összefut egymással Vajda Julianna, Szendrey Júlia és Kratochwill Georgina.
- Én Keleti szőrvesztő szert kérek – mondja Lilla, hímzett baltiszt eresztékkel díszített überrockjában, fehér gyapjú gombkötőmunkával, rojtszéllel, részint szürke s rózsaszín béléssel.
- Én egy üveg Lilionese-t vásárolnék – szól Júlia, metszetlen tintakék bársony pállójában, sima törökbúzaszín tafota ruhájában, nyílt magas derékkal és csipkeszegélyzettel, gyöngyszín pourde soie két széles fodorral, kalapjában kazuártollal, redőzött atlasz szalaggal körülszegett kesztyűjében.
- Nekem pedig adjon Kínai hajfestő-szert – így Gina, velenczei csipkés pelerine-jében, tört (broché) tartalan ruhájában, tafotabéléssel, félbő ujjakkal, melyek könyökig nyitvák, s csokrokkal fölkapcsolvák, úgy, hogy a hosszú egészen szűk alujjak láthatók.
Aztán, fekete szaténtáskájukban a csodaszerekkel, még egy utolsó, átható pillantást vetve a tátott szájjal bámuló gyógyszerészsegédre, elvonulnak pikéblúzukban, guvrírozott moaré szoknyájukban, prince de galle kockás, csípőígérő, elöl nyitott kiskabátjukban, fejükön tüll félkendővel és paradicsommadár-tollakkal, natúrszínű sangtung kosztümjükben, narancssárga jersey strandpizsamájukban, hegyes orrú kígyóbőr csizmájukban, zöld nercbundájukkal, fekete-fehér zsorzsett menyasszonyi gyászruhájukban, pliszírozott derékkal.

1 Vajda Julianna – Lilla –, Csokonai életének nagy szerelme 1776-ban született Komáromban. 1798 márciusában ment férjhez Neszméh Lévai István fakereskedőhöz. Második férje Végh Mihály esperes volt, aki a Lilla nevet vésette fel az asszony sírkövére. Lilla ötven évvel élte túl Csokonait, 1855-ben halt meg, 79 éves korában.

2 Szendrey Júlia 1829-ben született Keszthelyen. 1847 szeptemberében lesz Petőfi Sándor felesége. Petőfi 1849. július 31-én halt meg, erőszakos halál áldozataként. Szendrey Júlia 1850. július 21-én ment férjhez másodszor. Új férje Horváth Árpád, címertan-szakértő, akitől négy gyermeke születik. Tizenkilenc évvel élte túl Petőfit. 1868. szeptember 6-án, két nappal első házasságának 21. évfordulója előtt, második fia 17. születésnapján halt meg.

3 Kratochwill Georgina, Vajda János Gina-verseinek ihletője 1831-ben született Budán. 1855-ben Bécsbe költözik, ahol egy idős arisztokrata kitartottja, majd egy Oroszy nevű akrobatával él együtt. Tizenhárom évvel élte túl Vajda Jánost: 1910 februárjában halt meg. Lillához hasonlóan 79 évesen.

4 Keleti szőrvesztő szer. Egy üveg ára 2 ft. 10 kr. újpénz. Ezen szer a szőrök olyatén helyekről eltávolítására szolgál, hol azt az ember nem örömest szokta tűrni, 15 perc alatt minden fájdalom és ártalom nélkül megtisztul ezen szer által a bőr. A bajusz a férfi dísze, a szépnemnél díszítésül nem használ.

5 Lilionese, kezeskedés mellett, hogy hatása 15 nap alatt tapasztalható. Hatása: a bőrt a szeplőtőt, foltoktól, pörsenésektől, száraz és nedves bőrzuzmóktól, visszamaradt himlőfoltoktól, az orrot vörösségétől teljesen megszabadítja, nem különben a sárga bőrszínnek gyöngéd fehér színt s fiatal frissességet kölcsönöz.

6 „A casuartoll igen fashionable, a paradicsommadár is fenntartja azonban aristocratiai tekintélyét.” (Regélő Pesti Divatlap)

7 Kínai hajfestő-szer. Egy adag 2 ft. 50 kr. újpénz. Ezzel a szemöldöket, szakállt és hajat, a leghirtelenebb szőkétől és sötét szőkétől kezdve barnára és feketére állandóan megfesthetni, tetszés szerinti színezetet adni a hajnak teljesen hatalmunkban áll. A szer semmi ártalmas anyagot nem tartalmaz. Az általa előhozott eredmény meglepően szép.
minimap