This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Székely János: Zadatak (Feladat in Serbian)

Portre of Székely János
Portre of Fehér Illés

Back to the translator

Feladat (Hungarian)

Lemondani és fejet hajtani
Egy sértett asszony oldalán, aki
Azon tűnődik és munkál örökkön,
Hogy ostorozzon jobban, hogy gyötörjön;
Ki minden jóra rásüti, hogy vétek,
Ki fél s nem ért, kit félek s nem értek;
Egy nő mellett, ki másra vágyik – többre –
S nincs tehetsége semmi az örömre,
S a fájdalom jogából mit sem enged,
S fájdít, ha fáj, és szenvedtet, ha szenved;
Ki igazamat sosem látta be,
Mert igazát szegezte ellene,
Míg védhetetlen vádjai alatt
Meggyűlöltem magát az Igazat;
Egy nő mellett, kinek hóhéra lettem,
Ki tönkretett, kit én is tönkretettem,
S most úgy sajnáljuk és emésztjük egymást,
Mint élő bűnjelt, izzó szemrehányást;
Egy nő mellett, kit mindenekfelett
Gyűlölhetnék és mégis szeretek,
S a vágy, amelyen büszkeségem ég el,
Úgy hozzáláncol sajgó kötelével,
Hogy álmomban sem szabadulhatok;
Mellette, kivel élni nem tudok,
De aki nélkül elvesznék azonnal;
Ki bűntudattal büntet és iszonnyal,
Mert szemem láttán pusztul el miattam;
Kinek, amim volt, tékozolva adtam,
Most mégis rág, és sírva szegezi le,
Hogy koldus lett, hogy nincsen semmije;
Aki kifosztott, és akit kifosztok,
Kivel napjaim külön kicsi poklok,
De aki mellett egy-egy ritka percben
Haláltalanná, teljessé növekszem;
Mellette, ki – bár félem és gyalázom –
Egyedül méltó hozzám a világon,
Mellette élni, egy fedél alatt:
Ez most a tét és ez a feladat.Uploaded byFehér Illés
Source of the quotationhttp://www.szerelmeslevel.hu

Zadatak (Serbian)

Odreći se svega uz naklon
Jednoj duboko povređenoj ženi
Koja večito razmišlja i radi
Na tome, da me sve više mrcvari;
Koja za svako dobro tvrdi, greh je,
I boji se mene kao i ja nje;
Kraj jedne žene, koja drugo – više –
Želi a radost nikad ne udiše
Ali od prava na bol ne odstupa
I zadaje bol kad je mori tuga;
Koja moju pravdu ne prihvata
Jer mojoj pravdi svoju suprotstavlja,
Dok zbog neosnovanih optužbi
I samu Istinu ne zamrzih;
Kraj žene, kojoj postah krvnik,
Koja mene i koju ja uništih,
Sad jedno drugo žalimo i morimo
Kao da u sebi užareni prekor nosimo;
Kraj žene, koju bi iznad svega
Mrzeti trebao, a ipak je ljubim
Jer zbog žudnje moj ponos sagori
Bolnim vezovima mi pakosti
I nad mojim snovima vlada;
Sa njom, s kojom živeti ne mogu
Ali bez koje gubim tlo pod nogama;
Koja svešću krivice i jezom kažnjava
Jer pred mojim očima zna nesati;
Kojoj što sam imao rastrošno dao
i koja plačući tvrdi da je samo
Uboga prosjakinja postala;
Koju sam ja i koja je mene pljačkala,
S kojom je svaki dan posebna patnja,
Al’ kraj nje u retkim trenucima mira
K beskonačnosti, besmrtnosti se hita;
Kraj nje, koja – mada s njom se propada –
Na tom svetu mi je jedino ravna,
Kraj nje udisati isti zrak:
To je sada ulog i zadatak.Uploaded byFehér Illés
Source of the quotationhttp: feherilles.blogspot.com

minimap