This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Sárközi György: Esőcseppek

Portre of Sárközi György

Esőcseppek (Hungarian)

Eljön a nap, hogy többet nem leszek,
a könyvespolcon kis kötet leszek.
Mi életem volt: öröm, szenvedés,
sötét sorok örök csendjébe vész.
     *
Néhanapján egy kéz értem kinyul,
s zörgő lapjaimon váratlanul
fölsüt egy szó, mint másvilági hold,
s uj életet kezd, ki fölém hajolt.
     *
Gomolygó századok fojtó ködöt
lehellnek szét a holt sorok fölött:
tartsátok lapjaim a fény felé
és lássátok meg rejtett vizjelét!
     *
Holtan is élek, míg irgalma tart
a papirosnak s míg a fölkavart
korok örvénye majdan elnyeli
min szólt a dal, az ősi nyelvet is.
     *
Mint lehellet a hideg ablakon,
úgy sorvad el emlékem egy napon
s mint a porszem, mely sivatagba hull,
az időbe veszek nyomtalanul.

 Uploaded byCikos Ibolja
Source of the quotationhttps://moly.hu/

Gocce di pioggia (Italian)

Verrà il giorno, in cui io non ci sarò,
sarò sullo scafale dei libri un piccolo libro.
Quel ch’è stata la mia vita: gioia, dolore,
si perde nell’eterno silenzio delle righe.
                           *
Talora, per prendermi una mano s’allunga,
e sulle mie pagine fruscianti s’illumina
una parola, come la luna d’oltretomba,
e per chi mi sfoglia, inizia una nuova vita.
                            *
Secoli vorticosi spargono nebbia
asfissiante sopra le righe morte:
volgete le mie pagine verso la luce,
e scoprite la sua filigrana nascosta!
                             *
Vivrò anche da morto, finché la clemenza
della carta dura, e finché il turbine delle
ere sconvolte un giorno inghiotte anche
la lingua antica in cui la poesia parlava.  
                               * 
Come l’alito sulla finestra fredda,
così deperirà un giorno il mio ricordo
e come un granello, caduto nel deserto,
senza lasciar’ tracce mi perderò nel tempo.Uploaded byCikos Ibolja
Source of the quotationsaját

minimap