This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Rakovszky Zsuzsa: Gespenster (Kísértetek in German)

Portre of Rakovszky Zsuzsa

Kísértetek (Hungarian)

Nincs múlt idő. A múlt nem múlik el.
Megőrizzük, ahogy a rég leégett
erdők virágporát a tómeder
iszapja. Ami volt, nem ér sohase véget:
megszűnik és nem tud megszűnni mégse.
Mint a málnadzsemben rekedt darázs
nem tudni, honnét hangzó zümmögése,
mint mikor távoli rádióállomás
sercegése szüremlik a két szó közti résbe,
míg végül átszakad valami gát,
egy ponton a jelen szövete enged.
Mondjuk, hiperérzékeny kamerád
a néptelen utat, hófoltos búzaföldet
filmezi napokig, pár szélfútta pocsolyát,
aztán mikor előhívod a filmet,
döbbenten látod: a földeken át
furcsa egyenruhában katonák menetelnek…
Menekülők: teherkocsin, gyalog,
bőröndöt hurcolnak, vagy megrakott
gyerekkocsit tolnak, vagy épp egy szál ruhában
áradnak végtelen sorban – nem hagy nyomot
lábuk az út porában, a szőlődomb sarában…

Vagy amikor hazafelé menet
a sáros földúton kikászálódsz lerobbant
autód alól, és látod, hogy rádsötétedett:
sötét eget tükröz a recés keréknyomokban
csillámló víz, már csak alig dereng
az ócska fürdőkád, a szétesett
gyerekkocsi odébb, a szélső fák tövében,
egyszerre a kopasz gallyak fölé lebeg
a hold gázzal töltött léggömbje, és a fényben
a domb mögül tankok kanyarodnak elő,
a holdfényben tisztán kivehető
a kormánynál az arc is, feléd közeledőben,
mikor épp úgy döntesz, filmforgatás,
és közelebb merészkednél: a robbanás,
a láng, a robbanás, az elszenesedő
test, mintha ami történt, nem bírna az időben
odébbforogni, és csak ismételné magát,
mint elakadt lemez, a fölsértett levegőben…

Vagy biztonsági őr vagy, s éjfélkor körbejársz,
zseblámpád fénye az üres telek
gyomos földjén motoz, ahol a régi ház
hűlt helyén parkoló vagy irodaépület
kel ki, a fénynyaláb lapátnyelet,
tócsát, téglarakást forgat elő
az éjszaka talajából, meszes füvet,
s egyszer csak helyhez szögezi a rémület:
látni nem látni mást, csak a betonkeverő
kövér körvonalát, de mintha emberek
tolonganának ott, egész harsány tömeg,
lábdobogás, harangszó, sülő hús sercegése,
vontatott templomi ének, éles gyerek-
hangon mondóka szálldos a puszta föld felett,
visongó nevetés csap részeg hetvenkedésre:
mint éjszaka falakból a meleg,
úgy párolog a földből elsüllyedt életek
beléivódott öröme és szenvedése…

Vagy este kiszaladsz a kinnfeledt
mosott ruháért, és látod a gyönge szélben
fej nélkül ágáló kísértetek
sorát röpülni helyben, a szárítókötélen,
a kertfal és a pincelejárat közti térben,
mikor kigyúl egy ablak, és óriási, sárga
fény-négyszöget terít az udvar sötét füvére,
melyet négy részre szabdal a keresztlécek árnya –
ugyanaz az udvar tíz éve, negyven éve,
s hirtelen úgy érzed: ha visszamégy
az elhagyott, üres szobába, lárma,
nevetgélés fogad, az összes villany ég,
vörösbort töltenek rég összetört pohárba,
vagy csak egyvalaki: szokott helyén, a széken,
a lámpa fénykörén túl, s azt mondja: ’Visszatértem,
a telihold talán, vagy fájdalmad mágnese
testté rántotta össze ittlétemnek a térben
kóválygó lenyomatait, hogy én, aki
csak csöpögő csapokról, gázszámláról beszéltem
valaha, elmondjam, amit sose,
s te is elmondd, amit nem mondtál el, míg éltem’.PublisherRakovszka Zsuzsa: Egyirányú utca, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1998

Gespenster (German)

Es gibt keine Vergangenheit. Die vergangene Zeit vergeht nicht.
Wir bewahren sie wie der längst niedergebrannten
Wälder Blütenstaub des Seegrunds
Schlamm. Was war, hat nie ein Ende;
es hat Aufhören und hat Nicht-aufhören-können.
Wie der in der Himbeermarmelade kleben gebliebenen Wespe
man-weiß-nicht-woher tönendes Summen,
wie einer fernen Radiostation
Geknister sickert in den Spalt zwischen zwei Wörtern,
bis schließlich irgendein Damm bricht,
das Gewebe Gegenwart nachgibt an einem Punkt.
Sagen wir, deine hyperempfindliche Kamera
filmt menschenleere Straßen, ein Weizenfeld mit Schneeflecken
tagelang, ein paar Pfützen, gekräuselt vom Wind,
wenn du den Film entwickelst dann,
siehst du verblüfft: über die Felder
- in fremden Uniformen - marschieren Soldaten...
Flüchtende: auf einem Lastwagen, zu Fuß,
einen Koffer schleppen sie oder einen bepackten
Kinderwagen schieben sie, oder mit nichts als den Sachen am Leib
ziehn sie in unendlicher Reihe - keine Spur lassen
ihre Füße im Straßenstaub, im Weinbergmatsch...

Oder wenn du bei deiner Heimkehr
auf dem matschigen Feldweg unter dem zusammengekrachten
Auto hervorkriechst und siehst, wie es dunkel wurde herab auf dich:
dunklen Himmel spiegelt in den geriffelten Reifenspuren
das schillernde Wasser und schon dämmert kaum noch
die schäbige Badewanne, der zerfallene
Kinderwagen weiter ab, unter den Bäumen am Rand,
unverhofft schwebt über die kahlen Zweige
des Monds mit Gas gefüllter Luftballon, und im Licht
tauchen Panzer auf hinter dem Hügel,
im Mondlicht klar erkennbar
am Steuer auch das Gesicht, sich dir nähernd,
als du gerade entscheidest, ein Film wird gedreht,
und du bist im Begriff, dich näher heranzuwagen: Explosion,
Flamme, Explosion, verkohlender
Körper, als könne, was geschehen ist, in der Zeit nicht weiter
sich drehen und wiederhole sich nur
wie eine Schallplatte, die hängenbleibt, in der versehrten Luft...

Oder du bist der Nachtwächter, gehst deine Runde um Mitternacht,
das Licht deiner Taschenlampe sucht auf dem öden Grundstück,
auf seinem Unkrautfeld, wo auf des alten Hauses
spurlos leerem Platz ein Parkplatz oder Bürohaus
entsteht, der Lichtkegel Schaufelgriff,
Pfütze, einen Stoß Ziegelsteine hervordreht
aus dem Boden der Nacht, kalkiges Gras,
und plötzlich nagelt ihn Entsetzen an den Ort:
Man sieht lediglich der Betonmischmaschine
plumpen Umriß, aber als ob Menschen sich
drängten dort, eine volle, grelle Menge,
Stampfen von Füßen, Glockengeläut, brutzelndes Fleisch,
schleppender Kirchengesang, von durchdringenden Kinder-
stimmen trudelt über die öde Erde ein Reim,
wieherndes Lachen schlägt auf betrunkene Prahlerei:
wie nachts aus Mauern die Wärme,
so dunsten aus der Erde versunkener Leben
Freude und Leid, die eingesickerten...


Oder am Abend läufst du wegen der draußen vergessenen
Wäsche, die hängt, und siehst im schwachen Wind
die Reihe kopflos sich reckender
Gespenster fliegen, fixiert, an der Wäscheleine,
in dem Raum zwischen Gartenmauer und Kellereingang,
als ein Fenster aufflammt und ein riesiges gelbes
Licht-Viereck auf das dunkle Gras im Hof wirft,
und der Schatten vom Fensterkreuz vierteilt es –
derselbe Hof seit zehn, seit vierzig Jahren,
und unversehens hast du das Gefühl, wenn du zurückkehrst
in das soeben verlassene leere Zimmer: Lärm,
Gelächter empfängt dich, alle Lampen brennen, Rotwein
wird eingeschenkt in ein vor langem zerbrochenes Glas,
oder nur an dem gewohnten Platz jemand, auf dem Stuhl,
jenseits des Lichtkreises der Lampe, und sagt: Ich bin zurückgekehrt,
der Vollmond vielleicht oder dein Schmerz, der Magnet,
hat zum Körper zusammengerissen meines Hierseins
im Raum torkelnde Abdrücke, damit ich, einst
nur von tropfenden Hähnen und Gasrechnung redend,
erzähle das nie Gesagte, auch du
sagst das nie, solange ich lebte, Gesagte.Source of the quotationDie Zeit ist eine Einbahnstraße – Drei Gedichte.Die horen, 1999/195 „Bestiarium Hungariae“

minimap