This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Rákos Sándor: Ispitivanje Gilgamesa (Gilgames faggatása in Serbian)

Portre of Rákos Sándor
Portre of Fehér Illés

Back to the translator

Gilgames faggatása (Hungarian)

Ó, az a tavasz, az a nyár, az az ősz,

mikor estéim s reggeleim csöndjét,

az uruki fal építőinek

kopácsolása verte föl!

Rádió szólt, csöngött a telefon,

atomrobbantásról írt az újság,

újabb meg újabb űrhajókról,

s hogy alagúttal kötik össze

Franciaországot és Angliát –

érverésem a századdal dobolt,

s Gilgames varázsdobját is hallottam;

rádióm és telefonom szavából

a hírhozók kapkodó lihegését;

az atomrobbantás kataklizmája

Anu hét gonosz szellemét idézte;

űrhajókról hallván, keselyűszárnyon

az égbe fölszállottam Etanával;

s Gissel jártam a földalatti ős-sötétben

olvasván a készülő alagútról.

Vesszőt, pontot

a villamos csengője vert az eposzba,

verslábai hosszát

dunai hajók kürtjele mérte ki;

szerelem, harag vörös virágai nyíltak szívemben,

bántottság, sértés jégvirágai;

előttem a táblák,

fölöttem évezredek csillagködei,

lobogó gyolcsként ahogy kibomlanak;

s jött a nagy király, a mindentudó,

Gilgames! Hányszor megvallattam,

hányszor beszéltem hozzá, mintha

lelkemhez szólanék:

„Csönd és köd és hideg sötétség.

Utánad is csak ennyi maradt.

Kilobbant iszonyú lángolásod.

Csönd és köd és hideg sötétség.

Ez hát végső érve a létezésnek?

Hét éjjel és hat nap sirattad Enkidut,

zokogásod fölverte a világot,

s mi maradt abból is, a gyászból,

vonításodból az ember sorsa miatt?

Konok vakmerés! Élni merünk,

vívni – milyen tusát? – egy barbár-ősi

Játékok Helyén, ahol veszt a győző,

mert megöletik, úgy, mint a legyőzött.

Látom kicsorduló könnyedet, Gilgamesem,

a kudarcban, megváltatlan halálban,

– mert nincs élet füve, jaj, nincs öröklét! –

s hallom, daccal a fogad hogy’ csikordul:

a falat újra építeni kezded!”Uploaded byFehér Illés
Source of the quotationhttp://dia.jadox.pim.hu

Ispitivanje Gilgamesa (Serbian)

O, ono proleće, ono leto, onaj jesen,

kad moju večernju i jutarnju tišinu

kuckanje graditelja

zidova uruka razbila!

Radio je bio uključen, zazvonio telefon,

novine o atomskoj eksploziji pisale,

o novim i novim kosmičkim brodovima,

i da s tunelom spajaju

Francusku i Englesku –

moj krvotok sa stolećem bubnjao

al sam i čaroban doboš Gilgamesa čuo;

iz radija i telefona

užrbano dahtanje glasonoša;

kataklizma atomske eksplozije

sedam zao duhova Anua prizvala;

čuvši o kosmičkim brodovima, na krilima

lešinara s Etanom u nebo se uzdignuo;

čitavši o izgradnji tunela

s Gisom u podzemnoj pratami hodao.

Zarez, tačku

u ep zvono tramvaja udario,

dužinu stopa u stihu

znak roga dunavskih brodova merio;

u mom srcu ljubav, crveni strukovi zavade,

ledeni cvetovi povreda i uvreda cvetali;

ispred mene su panoi,

nad mnom zvezdane magle milenija

poput vijorećih platna se otvaraju;

i došao je velik kralj, sveznali

Gilgames! Koliko puta sam ga ispitivao,

koliko puta njemu govorio, kao da

mojoj duši pričam:

„Tišina i magla i hladan mrak.

I iza tebe je samo toliko ostalo.

Ugasio ti se strahovit žar.

Tišina i magla i hladan mrak.

Zar je to poslednji argument bivstvovanja?

Sedam noći i šest dana si oplakivao Enkidua,

jecaj ti je probudio svet,

i šta je od toga ostalo, od žalosti,

od tvog zavijanja zbog sudbine čoveka?

Tvrdokorna drskost! Smemo živeti,

boriti se – za što? – na iskonskom varvarskom

Mestu Igara gde gubi pobednik,

jer ga daju ubiti, isto tako kao pobeđenog.

Vidim tvoje suze, moj Gilgamesu,

u porazu, u nepromenljivoj smrti,

 – jer trava života ne postoji, joj, nema večnosti! –

i čujem tvoj prkosan škrgut zubi:

ponovo počinješ zidanje zida!“Uploaded byFehér Illés
Source of the quotationhttp://feherilles.blogspot.com

minimap