This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Pintér Tibor: Duet iz Venecije (Velencei duett in Serbian)

Portre of Pintér Tibor
Portre of Fehér Illés

Back to the translator

Velencei duett (Hungarian)

avagy vérfagylalt amorella
 
A férj
 
Beppó voltam az ékszerész
nálam szebben gyöngyöt
nem foglalt aranyba senki
nőm vitt a gyászos végbe
 
Gyanakodva nyomába eredtem
mikor a Mercatón sietve átvágott
s egy hírhedett kéj-apácák
lakta házba osonva buzgón
 
követtem a falhoz lapulva
majd úgy mentem be a házba
mint kit férfivágy igen hevít
s emígyen léptem be az ajtón
 
hol szerelmesen egy ifjút ölelt
kivontam a tőrt bosszúra készen
mikor felrobbant az ég körülöttem
 
 
A feleség
 
Egy különös ifjú nyűgözött engem
barna arcán szelíd pír bolyongott
mikor álmodozó pillantással rám
emelte epedő tekintetét bogárzón
 
Többször forrtam véle kapcsosan
össze mire hitvesem Beppó
gyanút fogott s utánunk lesvén
gyilkolni vágyva tört mireánk
 
Tőrét emelintve közelgett
de lovagom a mordállyal
sebtében szeme közé lőtt
 
Értünk jöttek az X-ek röppent
a spádé s forró vére égre ömölt
Egek Ura, ne hagyd el szegény Monnád!Uploaded byFehér Illés
Source of the quotationa szerző

Duet iz Venecije (Serbian)

odnosno amorela sladoled krvi
 
Muž
 
Bio sam juvelir Bepo
bisere lepše od mene
u zlato niko nije optočio
u žal žena me je odnela
 
Sa podozrenjem pratio nju
kad je žurno presecala Merkato
i u neku zloglasnu kuću
bludnih opatica ušuljala uz zid
 
skrivajući revnosno nju pratio
pa tako sam u tu kuću ušao
kao neko koga žudnja žari
i s tom namerom prešao prag
 
gde zaljubljeno mladića grlila
bodež na osvetu spremno vadio
kad se oko mene nebo rasprsnulo
 
 
Supruga
 
Mene je neobičan mladić čarao
na braun obrazu krotko rumenilo sjalo
kad me je garnim očima sanjara
pogledom pun čežnje pogledao
 
Više puta sam se s njim u vatri
stapala dok moj suprug Bepo
postao sumnjičav i za nama šunjajući
spremno na ubistvo na nas nasrnuo
 
U ruci s bodežom se približio
al moj junak svojim koltom
među očima ga je pogodio
 
Po nas X-ovi došli letela sablja
i njegova krv na nebo šiktala
Gospodaru Neba, svoju sirotu Monu ne ostavi! Uploaded byFehér Illés
Source of the quotationhttps://feherilles.blogspot.rs/

minimap