This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Pintér Tibor: Auto-da-fe 11. (Auto-da-fé 11. in Italian)

Portre of Pintér Tibor
Portre of Cikos Ibolja

Back to the translator

Auto-da-fé 11. (Hungarian)

Auto-da-fé 1- 22 
 
A New York-i rendőrség 1914-1918 közötti bűnügyi felvételeiből készült költői rekonstrukciós kísérlet.
 
11. Argenti pallebat amore
 
Tömeg vicsorog a kordon megett.
BŰNÜGY, TILOS AZ Á…
Szalagok kerítése mögött újra
dohog a balsors leitmotívja.
Egy friss halálíz.
 
Várták, hogy előkerüljön
a két kijárat valamelyikén.
 
Nem jött, bementek, agyonütötték.
Jelzésértéküen kitették
rángatódzó testét.
A mentő még élve találta.
Ő volt ki elhibázta
az életütemet.
 
Lesz ki eltemet?
Marad újraélesztés után,
félig takartan.
 
Hullazsák fedte
vezéráldozat.
Egy obulusod maradt?Uploaded byFehér Illés
Source of the quotationPintér Tibor

Auto-da-fe 11. (Italian)

Auto-da-f 1- 22
 
Un tentativo di ricostruzione da parte del poeta in base
alle riprese effettuate dalla polizia newyorchese
tra il  1914 - 1918.
 
11. Argenti pallebat amore
 
La folla ringhia dietro il cordone.
POLIZIA CRIMINALE; DIVIETO DI...
Dietro la recinzione dei nastri
bofonchia nuovamente il leitmotiv della sventura.
Sapore fresco della morte.
 
Lo aspettarono a saltar fuori,
da una delle due uscite.
 
Non venne, entrarono e lo ammazzarono.
Come avvertimento, avevano esposto
il suo corpo convulso.
I soccorritori lo trovarono ancora in vita.
E' stato lui a sbagliare il passo
con la vita.
 
Qualcuno lo seppellirà?
Dopo la rianimazione,
rimane semicoperto.
 
Un capo immolato
coperto di sacco mortuario.
Ti è rimasto un obolo?
 Uploaded byCikos Ibolja
Source of the quotationsaját

minimap