This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Pilinszky János: Találkozások

Portre of Pilinszky János

Találkozások (Hungarian)

Szilágyi Júliának

Hányféle találkozás, Istenem,
együttlét, különválás, búcsuzás!
Hullám hullámmal, virág a virágtól
szélcsendben, szélben
mozdúlva, mozdulatlanúl
hány és hányféle színeváltozás,
a múlandó s a múlhatatlan
hányféle helycseréje!Uploaded byFehér Illés
Source of the quotationhttp://dia.jadox.pim.hu

Encounters (English)

To Júlia Szilágyi
 
How many kinds of encounters, my God,
being together, separation, farewell!
Wave with wave, flower from flower,
in calmness, in wind
moving, motionless,
how many kinds of transfigurations,
of the temporal and the timeless -     
how many kinds of transitions!Uploaded byN.Ullrich Katalin
Source of the quotationN. U. K.

minimap