This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Pilinszky János: Sztavrogin elköszön

Portre of Pilinszky János

Sztavrogin elköszön (Hungarian)

"Unatkozom. Kérem a köpenyem.
Mielőtt bármit elkövetnek,
gondoljanak a rózsakertre,
vagy még inkább egyetlen rózsatőre,
egyetlen egy rózsára, uraim."Uploaded byN.Ullrich Katalin
Source of the quotationhttp://mek.oszk.hu

Stavrogin sa porúča (Slovak)

"Nudím sa. Prosím si svoj plášť.
Predtým než sa hocičoho dopustíte,
myslite na ružovú záhradu,
alebo predovšetkým na jediný ružový ker,
na jedinú ružu, páni."[1][1] Dostojevskij Fiodor Michajlovič: Diablom posadnutí (Besi). Hlavnými hrdinami románu sú členovia malého krúžku „diablom posadnutých“ revolucionárov, vedených démonickou postavou veľkopanského zhýralca a nihilistu Nikolaja Stavrogina (predobrazom postavy bol ruský anarchista Bakunin) a „emisára“ tohto krúžku a vykonávateľa pomsty na neposlušnom študentovi Šatovovi Petra Verchovskenského (jeho postava má mnoho totožných čŕt s Nečajevom). Zdroj: Marta Balážová, http://cdn.srv.rtvs.skUploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

minimap