This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Pilinszky János: Kis éjizene

Portre of Pilinszky János

Kis éjizene (Hungarian)

Virágcsokor
Óh, vesztőhelyek illata!

Párbeszéd
Eresszetek be, itt vagyok,
nyissatok ajtót, megérkeztem.

Nincs ajtó, mit megnyithatunk.
Nincs retesz, ami kirekesszen.

Éjfél
Elgurulnak az ismeretlen csöndben,
mélyen a csillagok alatt
elgurulnak
s megállanak
a mozdulatlan billiárdgolyók.

Mozart
Egy ház, egy udvar. Álmom és halálom.
Délszaki csönd, emlékezet.
Reflektorfény a falakon,
üresség és márványerek.
„Dans cette maison habita Mozart”
Mozart lakott itt valaha.
Egy vázában virágcsokor.

Óh, vesztőhelyek illata!

[1963] 1966Piccola musica notturna (Italian)

Mazzetto di fiori
Oh, profumi di patibolo!

Dialogo
Sono qui, fatemi entrare,
Spalancate la porta, sono arrivato.

Non esiste porta, per poterla spalancare,
Non esiste chiavistello, per poter escludere.

Mezzanotte
Rotolano, sotto le stelle, nel profondo
di un silenzio sconosciuto,
rotolano
e si fermano immobili,
le palle di biliardo.

Mozart
Una casa, un cortile. Il mio sogno e la mia morte.
Silenzio tropicale, ricordi.
Luce dei riflettori sulle pareti,
vuoto e striature dei marmi.
“ Dans cette maison habita Mozart.”
Un tempo, Mozart abitò qui.
Un mazzo di fiori nel vaso.

Oh, profumi di patibolo!Uploaded byCikos Ibolja
Source of the quotationsaját

minimap