This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Pilinszky János: Attraverso una vita (Egy életen keresztűl in Italian)

Portre of Pilinszky János
Portre of Cikos Ibolja

Back to the translator

Egy életen keresztűl (Hungarian)

Sógorom emlékezetére

 

1

Mi törjük el, repesztjük ketté,

mi egyedűl és mi magunk

azt, ami egy és oszthatatlan.

 

2

Utána azután

egy hosszú-hosszú életen keresztűl

próbáljuk vakon, süketen, hiába

összefércelni a világ

makulátlan és eredendő szövetét.

 

3

Gyerekkorunkban meg kellene halnunk,

tudásunk csúcsán, alázatunk magasán,

de tovább élünk, foltozgatva és

tóldozgatva a jóvátehetetlent.

 

4

Még jó, hogy elalhatunk közbe-közbe

és utóljára.Uploaded byFehér Illés
Source of the quotationhttp://dia.jadox.pim.hu

Attraverso una vita (Italian)

In ricordo del mio cognato

 

1

Siamo noi che rompiamo, che spacchiamo in due,

unicamente noi soli,

quel che unico e indivisibile.

 

2

Dopodiché

attraverso una vita lunga – lunga

tentiamo ciecamente, sordamente,

invano di ricucire

il tessuto puro e originale.

 

3

Dovessimo morire nell’infanzia,

al culmine della conoscenza e della deferenza,

ma continuiamo a vivere, rammendando

e rattoppando l’irreparabile.

 

4

E’ un bene, che frattempo possiamo

addormentarci ogni tanto e per sempre.

 

 Uploaded byCikos Ibolja
Source of the quotationsaját

minimap