This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Petrőczi Éva: Giles Corey könyörög a köveknek * Egy salemi ítélet margójára-

Portre of Petrőczi Éva

Giles Corey könyörög a köveknek * Egy salemi ítélet margójára- (Hungarian)

Drága kövek, tibennetek
legyen most irgalom,
több, mint azokban, akik
szájtátva mulatnak kínomon.
 
Ki szomszédom volt, ki barát,
most mégis, mintha udvarát
soha nem érintette volna lábam,
részt vesz a kaján tobzódásban:
minden ízinkje élvezi –
végre történik valami.
 
Kinek húst adtam, kinek lisztet,
asszonyom gyógyító füveinket
osztogatta, jó szóval, folyvást.
Egyszóval: nem vagyunk boszorkák
 
és nem volt bennünk soha ártó szellem.
Éltünk, Isten-rendelte szeretetben,
de lám csak, egy-két tébolyult visongás
a nyújtópadra juttatott,
így hát most hozzátok beszélek,
minthogy a lelkes állatok,
vagyis, az emberi nem,
a szúrós igazság elől
gyáva viasszal zárolja fülét.
 
Ti, kövek, emlékezzetek,
hogy házamat belőletek
én milyen hálás szívvel raktam,
szóltam hozzátok akkor is,
nem csak most, midőn
a fájdalom feszít.
 
Ti, jó kövek, segítsetek,
hogy három napja gyötört testem
és sok-sok napja kínzott lelkem
ne gyalázhassa tovább a világ.
 
Jó kövek, kérve kérlek,
abban, hogy Uramhoz elérjek,
végre, most,
segítsen irgalmatok.
 
Halljátok, hozzátok BESZÉLEK.
Ezeknek: HALLGATOK.
 
............................
 *Giles Corey (1612 – Salem 1962 szeptember 19.)
egy, a Salemben zajló boszorkányperek idején
boszorkánysággal megvádolt és halálraítélt személy,
aki nem hajlandó olyan bűnöket bevallani, amelyekben
nem volt vétkes. Egy nyújtópadon, súlyos köveket
halmozva mezítelen testére, három nap alatt kínozták
halálra. Corey mindvégig néma maradt, ezáltal jogot
nyerve arra, hogy a kormány ne kobozhassa el
vagyonát, melyet, saját akarata szerint a két veje örökölt
meg. A legenda szerint utolsó gúnyos szavaival egy
felszólítást intéz a hóhéraihoz, hogy tegyenek még
„több követ” a mellére. Jonathan Corwin bíró
rendelkezése szerint holttestét jelöletlen sírba temették,
az Akasztófák Hegyén.Uploaded byCikos Ibolja
Source of the quotationszerző elfogadott kézirata

La supplica di Giles Corey alle pietre *Al margine di un verdetto di Salem - (Italian)

Care pietre, che sia in voi ora
un po’ più di misericordia,
non come in coloro che si dilettano
stoltamente sul mio tormento.
 
Coloro che m’erano vicini o amici,
ora si comportano come se io il piede
non avessi mai messo nel loro cortile,
e partecipano all’orgia sardonica:
godendosi in ogni loro piccola fibra -
finalmente, sta succedendo qualcosa.
 
Ad alcuni avevo dato carne, ad altri farina,
mia moglie erbe curative dispensava,
accompagnandole con preziose parole.
Con una parola: non siamo delle streghe
 
in noi spirito maligno, non c’è mai stato.
Vivevamo nell’amore, timorati di Dio,
ne son bastati un paio di stupide grida,
per farmi finire sulla tavola della tortura,
perciò ora, io a voi mi rivolgo,
dacché gli animali esaltati,
ossia la razza umana,
davanti le verità che può far male
tappa le orecchie con la cera vile.
 
Voi pietre, ricordatevelo sempre,
con che gratitudine nel mio cuore
avevo di voi costruito la mia casa,
e anche allora vi stavo parlando,
non solo ora, in questo momento,
in cui il dolore mi sta straziando.
 
Voi, pietre buone, siatemi d’aiuto,
che il mio corpo da tre giorni seviziato,
la mia anima da troppi giorni straziata,
il mondo, vituperare più non possa.
 
Io vi supplico, pietre buone,
per giungere dal mio Signore,
in quest’ultima ora, mi sia
concessa la misericordia vostra.
 
Ascoltatemi, a voi STO PARLANDO.
Per quest’altri: io SONO MUTO.
 
.......................................
*Giles Corey (1612 circa – Salem, 19 settembre 1692),
fu accusato di stregoneria. Durante il processo alle
streghe di Salem, Giles si rifiutò di fare qualsiasi
dichiarazione. Sottoposto a tortura, morì soffocato per
schiacciamento del torace, sotto il peso postegli sul
petto per costringerlo a confessare. Dato che Corey
rifiutò di fare dichiarazioni, morendo conservò appieno
il possesso delle sue proprietà, che altrimenti sarebbero
state incamerate dal governo, e così furono ereditate
dai suoi due generi, secondo la sua volontà. Secondo
la leggenda, le sue ultime parole furono un sarcastico
invito ai carnefici di porre sopra il suo petto “altro peso.”
Secondo il giudice Johnatan Corvin il suo corpo viene
sepolto in una tomba anonima, sul Monte degli impiccati.
 Uploaded byCikos Ibolja
Source of the quotationsaját

minimap