This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Orbán Ottó: Salmo (Zsoltár in Italian)

Portre of Orbán Ottó
Portre of Cikos Ibolja

Back to the translator

Zsoltár (Hungarian)

Szép vagy, én szerelmesem, szép, ahogy fekszel közös ágyunkon meztelenül
Csupa begy-völgy vagy, csupa dombvidéki hajlat, pihe és bozót,
És selyemszál lakik a te szádban, és a nyelveddel gombolyítod te azt a szálat az ágyékom körül,
Mert nem utálatos teelőtted a testnek semmilyen öröme sem,
Mert a test öröme a léleké is a közös ágyon,
És a te örömed én vagyok, az enyém pedig te vagy.
És kígyók is laknak a te öledben, és gyűrűiktől erősen szorongattatom,
Mert a szerelem élet és halál egyazon pontban,
Fele rész teremtés, fele rész pusztulás,
De leginkább jól megrakott tűz, melynek lángjánál még a fázós öregkor is megmelegedhet.
Nézd csak, én szerelmesem, mit művel ez a szerelem mivelünk, reszketünk mind a ketten,
Mintha a föld rengene alattunk, pedig csak az ágyrugó nyikorog.
És fölajzod derekam íját, hogy az öledbe lője ki gőzölgő nyilát,
Peng és bong a megfeszített ideg húrja,
És tűzgolyó támad a testemben, és ki akar törni a napvilágra,
És röpködnek öledben az ondósejtek, mint madarak a szélben.
Szép vagy én szerelmesem, szép a te izzadt tested, csatakos hajad és a sötét karikák a szemed körül, És hanyatt fordulsz, elalszol, álmodban alig hallhatóan horkolsz,
És alszom én is, álomtalanul, mélyen, egyhuzamban reggelig.PublisherOrbán Ottó: The Witching Time of Night, Atlantis–Centaur

Salmo (Italian)

Sei bella mia amata, bella, mentre giaci nuda sul nostro
letto comune,
Sei tutta colline e vallate, pieno di avvallamenti collinari,
peluria e viluppo
Nella tua bocca abita un fil di seta, che la tua lingua
arrotola intorno al mio inguine,
Perché davanti a te nessuna gioia del corpo è ripugnante,
Sul letto comune la gioia del corpo è anche dell’anima,
E la tua gioia sono io, la mia invece sei tu.
E nel tuo grembo dimorano anche dei serpenti, i loro
anelli mi creano una forte ansia,
Perché l’amore è vita e morte nello stesso punto,
Per metà è creazione, per metà è decadimento,
Ma più che altro un fuoco ben approntato, presso cui
fiamma perfino la vecchiaia freddolosa può riscaldarsi.
Guarda, mia amata, cosa ci combina quest’amore, stiamo
tremando tutti e due,
Come se sotto di noi stesse tremando la terra, ma è solo
la molla del letto che cigola.
E ecciti la freccia della mia cintola, per far sparare nel tuo
grembo la sua freccia fumante,
Tintinna e suona la corda del nervo teso,
Dentro il mio corpo si leva una palla di fuoco, vuole
erompere alla luce del sole,
e nel tuo grembo svolazzano le cellule spermatiche come
uccelli nel vento.
Sei bella mia amata, è bello il tuo corpo sudato, i capelli
fradici, e gli aloni scuri intorno ai tuoi occhi,
Ti giri supina, t’addormenti, russi nel sonno in modo
impercettibile,
E dormo anch’io, profondamente, senza sogni, sino al
mattino, tutta d’una tirata.
 
 Uploaded byCikos Ibolja
Source of the quotationsaját

minimap