This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Oravecz Imre: Le novità (Újdonságok in Italian)

Portre of Oravecz Imre

Újdonságok (Hungarian)

1
 
A rutinszerűen ismétlődő napi teendők láncolata új szemmel,
a vérnyomásméréssel gazdagodott.
 
2
 
Bevásárolni indulok,
de nem találom a bevásárlócédulám,
és ahelyett, hogy gyorsan újat írnék,
pánikba esem, és kiver a verejték.
 
3
 
Raynaud - szindrómám lett,
 
ha nincs rajta kesztyű, ha van,
hidegben mindkét kezem középső és gyűrűsujja
pár perc alatt elfehéredik, elérzéktelenedik,
 
pontosan olyan színt ölt,
és olyan hideggé válik,
mint amilyen anyám keze volt a ravatalon,
mikor utoljára megérintettem,
 
ilyenkor gyorsan melegre kell mennem,
és sokáig masszírozni,
hogy visszatérjék beléjük az élet.
 
4
 
Raynaud - szindrómám makacsabb, mint gondoltam,
ujjaim most már plusz hőmérsékleten és kesztyűben is
azokat a tüneteket produkálják,
 
úgy látszik,
kezeim valamiért nagyon sietnek oda,
hova a többi testrészem, szervem még csak készülődik.
 
5
 
Még nem beszélek magamban,
de sűrűn kapom magam azon,
hogy minden ok nélkül és gépiesen ismételgetem:
Istenem, Istenem...
 
eddig is fordultam hozzá,
de nem így,
ha ez az öregség jele,
akkor bizonyosan megöregedtem.
 Uploaded byCikos Ibolja
Publishermagvető
Source of the quotationtávozó fa
Publication date

Le novità (Italian)

1
 
La catena delle faccende quotidiane abituali e
ripetitive s’è arrichita con un anello nuovo,
con la misurazione della pressione.
 
2
 
M’avvio a far gli acquisti,
ma non trovo la lista della spesa,
e invece di scrivere velocemente una nuova,
mi prende il panico, e sudo freddo.
 
3
 
Ho la sindrome – Raynaud,
 
Nel freddo, sia che indossi i guanti, sia che no,
il dito medio e anulare di tutte e due mani
in pochi minuti diventano bianche, insensibili,
 
assumono esattamente lo stesso colore,
e diventano così fredde,
come erano le mani di mia madre nella bara,
quando le avevo toccate per l’ultima volta,
 
in questi casi devo andare velocemente al caldo,
e massaggiarle lungamente,
finché la vita non ritorna in loro.
 
4
 
La mia sindrome di Raynaud è più ostinata
di come pensavo,
le mie dita ormai anche alla temperatura positiva
e con i guanti, manifestano gli stessi sintomi,
 
sembra che, per qualche motivo
le mie mani hanno fretta per andar di là,
dove le altre parti, organi del mio corpo si stanno
ancora solo preparando.
 
5
 
Ancora non parlo da solo,
ma spesso mi sorprendo,
che senza motivo e meccanicamente ripeto:
Dio mio, Dio mio...
 
anche finora mi son rivolto a Lui,
ma non così,
se questo è il segno della vecchiaia,
allora certamente mi sono invecchiato.
 
 
 Uploaded byCikos Ibolja
Source of the quotationsaját

minimap