This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Mezei András: Numeri (Számok in Italian)

Portre of Mezei András
Portre of Cikos Ibolja

Back to the translator

Számok (Hungarian)

Semmilyen sírás, jajkiáltás nem
szörnyűbb, mint maguk a számok:
51 nap, 147 vonatszerelvény,
a négyszázharmincnégyezer
zsidó elhurcolása vidékről
kétszáz SS-sel,
ötezer magyar csendőrrel,
önkéntesek százaival,
először a gettókba,
aztán a téglagyárba
vagyonukból már mind kifosztva,
nyolcvan zsidó egy-egy vagonba,
étlen és szomjan Mengeléig,
a német megszállás napjától
nem önként, de szolgálatkészen,
a németeket nem megelőzve,
hanem csak előzékenyen,
félmillió vidéki zsidó:
életben maradt tíz százalék.Uploaded byP. T.
Source of the quotationT. O. L

Numeri (Italian)

Non v’è pianto né grido di dolore
più terribile dei numeri crudi:
51 giorni, 147 convogli ferroviarie,
quattrocento trentaquattromila
ebrei deportati dalle province,
con 220 SS,
con cinquemila gendarmi ungheresi,
con svariate centinaia di volontari,
prima nei ghetti,
e dopo averli spogliati del tutti i loro beni,
nella fabbrica dei mattoni,
ottanta ebreo in ciascun vagone,
affamati e assetati sino al Mengele,
sin dalla data dell’occupazione tedesca
non per proprio volere, ma con disponibilità,
non impedendo i tedeschi,
ma solo cortesemente,
mezzo milioni di ebrei dalla provincia:
è rimasto in vita il dieci percento.
 Uploaded byCikos Ibolja
Source of the quotationsaját

minimap