This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kassák Lajos: Intermeco (Közjáték in Serbian)

Portre of Kassák Lajos
Portre of Fehér Illés

Back to the translator

Közjáték (Hungarian)

Megadom magam. Tekints le rám és ítélj
ha van érkezésed hozzá, fenséges Úr
akit így szoktak dicsérni, elhallgatván
rejtett szavaid, melyekkel minduntalan véresre
sebzed a világot s közben mozdulatlannak látszol
sérthetetlennek és igazságosnak. Ítélj hát kedved szerint
és úgy szólj, hogy a süketek is meghallják.

Mit vétettem ellened vagy ő ellene, szegény testvérem ellen
aki egyedül bolyong a világban s hogy bölcsőjéből
először kilépett, hegyes kövek törik lábait
kezeit felvérzi a szakadatlan munka, mert ha
el is hagyja őt mindenki: szánt, vet, meggyalulja az asztalt
fegyvert kovácsol, legtöbbnyire önmaga ellen, aki
mindenütt ott van és mindenki ellene van.

Mit vétettem ellened, fenséges Úr és szegény testvérem ellen?
Háttal fordulok felétek, hogy ne szégyenkezzetek miatta
látván a rózsakoszorút, melyet az igazság dicséretére készítettem
s látván két szemem, melyek kérdeznek és megállapítanak.
Megadom magam, mondom és valóban úgy állok itt, mint aki nem fél
a rejtett szarvaktól és az elvégzendő munkától sem fél.
A testvérem testvére vagyok és süket vagyok
és vak vagyok a bíró előtt és némább vagyok a némánál.
Csak állok mozdulatlanul s akik elmennek mellettem úgy látják
egy hatalmas akácfa áll az országút szélén
csodálatos fa, mely a zord télben is virágzik
és egyformán hullatja szirmait emberre, állatra
jóra és rosszra
akik elhaladnak sűrű lombjai alatt.Uploaded byFehér Illés
Source of the quotationhttp://dia.jadox.pim.hu

Intermeco (Serbian)

Predajem se. Pogledaj me i
ako si u mogućnosti sudi, uzvišeni Gospode
koga uobičajeno tako celivaju prećuteći
tvoje skrivene reči kojima svet neprestano
do krvi ranjavaš i usput čini se da si nepomičan
nepovrediv i pravedan. Pa po svom nahođenju sudi
i tako se oglasi da te i gluvi čuju.
 
Šta sam protiv tebe ili njega skrivio, protiv mog brata siromaha
koji se u svetu sam potuca i od onda kako je prvi put
iz kolevke istupio, njegove tabane tvrdo kamenje žulja
njegove ruke neprekidan rad ranjava, jer
iako ga svako napušta: ore, sija, stol ostruži
oružje kuje, ponajviše protiv sebe, ko je
svugde prisutan i protiv koga su svi.
 
Šta sam protiv tebe, uzvišeni Gospode i mog brata siromaha skrivio?
Okrećem vam leđa da se ne stidite
kad ugledate venac od ruža što sam u čast istine pravio
i ugledate moje oči koje pitaju i zaključuju.
Predajem se, kažem i zaista tako tu stojim kao neko ko se
od skrivenih reči ne boji niti od poslova koji ga čekaju.
Brat sam mog brata i gluh sam
i slep sam pred sudijom i mutaviji sam od mutavog.
Tek nepomično stojim i koji pored mene prolaze tako vide
da pored ceste ogroman bagrem stoji
čudesno drvo koje i u cičoj zimi cveta
i listovima čoveka, marvu, dobro i zlo
jednako posipa
sve što ispod guste krošnje prolazi.Uploaded byFehér Illés
Source of the quotationhttp://feherilles.blogspot.com

minimap