This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kassák Lajos: Tih očaj (Csöndes kétségbeesés in Serbian)

Portre of Kassák Lajos
Portre of Fehér Illés

Back to the translator

Csöndes kétségbeesés (Hungarian)

Mit üzenjek néked, távoli barátom,
drága jó cimbora, ki mellett úgy herdáltam el életem javát,
mint gazdag ember, ha mértéket vesztett italban és nőben
s vénülő fejjel látja csak, milyen boldogtalan volt egész életében.
Merre kiáltsak feléd, hogy válaszolhass gyámoltalan kérdésemre:
szereted-e még a táncot és a lányok szeretik-e még,
ha súlyos tenyereddel ráveregetsz fiatal combjaikra?
Hallgasd csak, itt ülök az ismeretlen ház eresze alatt
és fiatalságunk elszállt álmairól énekelek.
Éjszaka van, a fák porbaejtik sárga lombjukat,
nyoma sincs madárnak, riadtan sírnak az esőverte prücskök
s egy gazdátlan ladik ring a tó közepén.
Hej, hajj! Jó öreg cimborám, mi szépet is üzenhetnék ebben az órában?
Egyedül vagyok, bizony nyomorúságosan egyedül,
keresztbevetett lábakkal ülök és nézem, ahogy fejem fölött
kihunynak az őszi csillagok.Uploaded byFehér Illés
Source of the quotationhttp://dia.jadox.pim.hu

Tih očaj (Serbian)

Šta da ti poručim, prijatelju moj,
dragi jarane pored koga sam najlepše godine mog života tako proćerdario
kao bogataš kad meru u piću i ženi izgubi
i tek kao matori vidi tokom čitavog života koliko je nesretan bio.
U kom pravcu trebam viknuti da bi na moje neuko pitanje odgovorio:
voliš li još ples dal još vole devojke
kad njihove mlade guze tvojim teškim dlanovima potapšaš?
Slušaj samo, tu ispod oluka nepoznate kuće sedim
i o isčezlim snovima naše mladosti pevam.
Noć je, žuti listovi drveća u prašinu padaju,
nigde ptica, kišom pretopljeni zrikavci prestrašeno plaču
i na sredini jezera napušten čamac lebdi.
Ej, hoj! Dragi moj stari jarane u tom času šta bi ti lepog mogao poručiti?
Sam sam, prokleto sam sam,
prekrštenim nogama sedim i gledam kako jesenske zvezde
nad mojom glavom se gase.Uploaded byFehér Illés
Source of the quotationhttp://feherilles.blogspot.com

minimap