This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kassák Lajos: The dictator (A diktátor in English)

Portre of Kassák Lajos

A diktátor (Hungarian)

Alámerült örökre. Semmi kétség.
Sosem volt rútabb halál
soha engesztelhetetlenebb gyűlölet
cserben hagyták a gyávák
s a hízelkedők elárulták.

Zászlók erdejéből lépett elő
és ordított és toporzékolt vészesen
kivégeztette, akiknek szemük volt
kivégeztette, akiknek szájuk volt
egy egész nép vérét
s végülis eltiportan hever
a hóban, a vizeletben, vagy a tüzes romok alatt.

Bűnhődött-e, ha megölte magát
bűnös-e, aki megölte
a hajszás nappalok
s a rémisztő éjszakák nélkül
szegényebb lett-e a világ?
Nem! Nem!

Most hasad ketté a fekete ég.
Most fakasztja csíráját
Az új gabona.Uploaded byJakus Laura 1.
Source of the quotationwww.server2011.hu

The dictator (English)

He was sunk for ever. There's no doubt.
Never has there been an uglier death,
never more implacable hate,
the cowards deserted him
and the flatterers betrayed him.

He came forth from the forest of banners
and yelled and stamped his feet ominously
those who had eyes he sent to death
those who had tongues he sent to death
he wanted to spill
the blood of a whole nation
and finally he has crushed,
in the snow, in urine or under the flaming ruins.

Was he punished for killing himself,
is he guilty who killed him,
has the world become poorer
without the slave-driven days
and the terrible nights? No! No!

Now the black sky has split asunder,
Now the new seed
quickens into life.Uploaded byJakus Laura 1.
Source of the quotationHundred Hungarian Poems

minimap