This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Karádi Kázmér: Bătrânul Villon (Az öreg Villon in Romanian)

Portre of Karádi  Kázmér

Az öreg Villon (Hungarian)

Én már túléltem a halált,
Nekem más nem maradt.
Akasztófák árnyékában
Játszadoztam a Nap alatt.

Izzott keblemben a harag,
A jó odú iránti szomjúság,
Irigyeltem a vánkost
A dolgozó fejek alatt.

S mégis, nem cserélném
Másra vándor életem.
Szél fútta rongyos kabátom,
Mely sokat látott darab.

Elvihet engem az ördög,
Csúnya cimborám.
Én mégis az Istent kérem
Födje le szemem
Megbocsátás gyanánt!

 Uploaded byBandi András
Source of the quotationhttp://hetedhethatar.hu/hethatar/

Bătrânul Villon (Romanian)

Eu moartea deja am supravieţuit-o,
Mie altceva nu mi-a mai r
ămas.
În umbra spânzurătoarelor
Sub Soare m-am jucat.

În pieptu-mi mânia ardea,
Setea dup
ă o bună scorbură,
De sub capetele muncitoare
Invidiasem o perin
ă.

Şi totuşi n-aş schimba
Pe alt
a viaţa-mi hoinară.
Haina-mi de v
ânt bătută,
Cea care multe a v
ăzut.

Poate s
ă mă ia dracul,
Ur
âtul meu prieten.
Eu totu
şi la Dumnezeu mă rog
Ca ochi-mi s
ă le închide
Drept ca iertare!

 Uploaded byBandi András
Source of the quotationsaját

minimap